Skip to main content

Risk Management

Opnå lavere risikotryk, mere forudsigelig økonomi og større konkurrencekraft via branchens stærkeste risikostyring

Et Risk Management-abonnement giver dig mulighed for at løsrive din virksomheds konkurrenceevne fra påvirkning af interne og eksterne risici.

Med professionel risikostyring udført af Eskerod & Skovbølls brancheeksperter afdækkes og prioriteres din virksomheds risikoprofil bestående af de interne og eksterne kontrollérbare risici, der kan påvirke virksomhedens konkurrenceevne og forrentning af egenkapital, herunder eksempelvis renterisiko, råvarerisiko, likviditetsrisiko og driftsrisiko.

Risk Management giver fuldt overblik over virksomheden risikotryk sammenholdt med virksomhedens risikotolerance. På baggrund af dette defineres og prioriteres konkrete modforanstaltninger for kritiske risikofaktorer, og der fastlægges en risikohåndteringsstrategi, der ved korrekt eksekvering kan føre til lavere risikotryk, lavere rente, mere forudsigelig økonomi – og en fortsat stærk førerposition i en branche og verden under stadig forandring.

Når du arbejder med risikostyring, ved du helt specifikt, hvilken risikotolerance din virksomhed har for derigennem at kunne prioritere kritiske og ikke-kritiske risici og igangsætte målrettede relevante modforanstaltninger.

- Eskerod & Skovbøll

Vi tilbyder følgende
Risk Management-abonnementer

Risk Management BASIC er for professionelle virksomhedsledere, der har en klar bevidsthed om vigtigheden af at kende virksomhedens risikotryk og risikotolerance til bunds.

Risk Management PREMIUM er for handlekraftige virksomhedsledere, der ønsker fuldt overblik over virksomhedens risikoprofil samt 1:1-ekspertrådgivning med fokus på løbende monitorering af aktuelt risikotryk, prioritering af kritiske risici samt eksekvering af relevante modforanstaltninger.

Risk Management
BASIC

 • Identifikation af risici via dybdegående analyse
 • Prioritering af risici efter sandsynlighed/konsekvens for virksomhedens konkurrence- og forrentningsevne
 • Strategisk planlægning af modforanstaltninger
 • 1 årlig risikoanalyse

Kontakt os for pris

Risk Management
PREMIUM

 • Identifikation af risici via dybdegående analyse
 • Prioritering af risici efter sandsynlighed/konsekvens for virksomhedens konkurrence- og forrentningsevne
 • Strategisk planlægning og eksekvering af modforanstaltninger
 • 1 årlig risikoanalyse
 • 4 årlige møder med opfølgende risikoanalyse
 • Kontinuerlig monitorering af risici og tilpasning af modforanstaltninger
 • Løbende 1:1-ekspertrådgivning

Kontakt os for pris

Adgang til unik ekspertise
og know-how

Eskerod & Skovbøll er Danmarks stærkeste ekspertrådgiver inden for Risk Management i agro-sektoren. Vi tilbyder individuel og proaktiv risikostyring med udgangspunkt i:

 • Dyb ekspertise i markedsmekanismerne for råvarer
 • Omfattende kendskab til den danske landbrugssektor
 • Indgående kendskab til eksterne lokale, regionale og globale risikofaktorer, som kan påvirke danske agro businesses
 • Mangeårig erfaring med resultatskabende risk management-strategier for komplekse agro businesses
 • Afgørende viden om forskellige typer finansiering til agro businesses

Sådan får du en konkurrencestærk agro business

Verden omkring os er i forandring. Omskiftelige og ofte uforudsigelige globale, nationale og regionale forhold påvirker såvel omsætning som bundlinje for virksomheder i de råvareafhængige brancher.

I dette whitepaper kan du læse om de vigtigste overvejelser, du som virksomhedsleder bør gøre dig netop nu for at skabe springbrættet for kontinuerlig vækst, øget konkurrencekraft og større bundlinje i din forretning, så du kan tage din virksomhed til next level – uanset omverdenens foranderlighed og skiftende konjunkturer.

  Ønsker du at blive kontaktet om Risk Management?

   Hvornår træffes du bedst?

   Kontaktformular

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

   ×

    Energy

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

    Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

    FoodStuffs

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

    Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

    Production

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

     Transport

     Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

     ×

     Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

     Landbrug

     Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

     ×

     Fejl: Kontaktformular ikke fundet.