ESG Værdi Analyse

KONTAKT OSBOOK MØDE
Grøn omstilling skaber bundlinje

ESG Værdi Analyse

KONTAKT OSBOOK MØDE

Vil du have et overblik over dine bæredygtige investeringer?

Med en ESG Værdi Analyse står du stærkt.

Dit arbejde med bæredygtighed er en værdiskabende investering, som kan hjælpe dig til f.eks. at opnå bedre muligheder for billig grøn finansiering i din virksomhed.

Hvis du ønsker at udvikle din forretning i en bæredygtig retning, anbefaler vi derfor, at du får udarbejdet en professionel analyse, som giver dig overblik over hvilke initiativer, du allerede har gennemført, og hvilke du planlægger at gennemføre i fremtiden.

I Eskerod & Skovbøll hjælper vi dig med at kortlægge dine klimaindsatser, og vi understøtter dig i kommunikationen omkring disse. Med en ESG Værdi Analyse fra os får du et strategisk værktøj, som du kan bruge til at skabe værdi i din virksomhed.

læs mere

Snart skal alle landets pengeinstitutter kunne dokumentere deres landbrugskunders grønne profiler overfor Finanstilsynet og EU. Lovgivningen er vedtaget og træder i kraft løbende – startende med de største banker. Vi har et indgående kendskab til bæredygtighed i landbruget, og vi kan hjælpe dig med at løfte opgaven.

Vi er i stand til at skræddersy en individuel ESG Værdi Analyse,
som tager udgangspunkt i din virksomhed.

Analysen er udarbejdet af vores egne specialister, som har sparret med flere store pengeinstitutter.
Ud fra deres tilbagemeldinger og vores mangeårige erfaring, har vi udviklet en analyse, som synliggør din virksomheds specifikke indsatser og dermed sikre din virksomhed det bedste afsæt på området.

Arbejdet med ESG er et strategisk valg, og vi anbefaler derfor, at du får udarbejdet en overordnet virksomhedsstrategi først, da dette giver den bedste afsæt for din virksomheds videre udvikling. Men ESG Værdi Analysen kan dog også godt stå alene.

Hvad opnår du ved at tænke bæredygtighed ind i din virksomhedsstrategi?

Du forbedrer dine muligheder for at opnå billig grøn finansiering

  • Du får mulighed for at tiltrække værdifuld arbejdskraft
  • Du kan øge indtjeningen og udvikle din forretning via bæredygtige initiativer
  • Du bliver i stand til at følge op på og måle dine bæredygtige tiltag
  • Du kan bruge FN’s 17 verdensmål aktivt i din kommunikation
  • Du kan træffe strategisk vigtige beslutninger ud fra de bæredygtige principper, du vægter højest
Solceller er bæredygtig energi

Hvad siger vores kunder om
vores ESG Værdi Analyse?

Læs hvordan Brunshøjgaard I/S har fået synliggjort deres indsatser:
LÆS HISTORIEN
ESG Værdi Analyse giver smil på læben

Hvad siger vores kunder om vores ESG Værdi Analyse?

Læs hvordan Brunshøjgaard I/S har fået synliggjort deres indsatser:
LÆS HISTORIEN

Overblik igennem en professionel analyse

En professionel ESG Værdi Analyse kan hjælpe dig i flere aspekter af din virksomhed – f.eks. til at opnå lavere finansieringsomkostninger.

ESG står for Environment (dyr og miljø) – Social (medarbejdere og omverden) – Governance (økonomi, risikostyring og driftsledelse).

Mange banker efterspørger allerede nu dokumentation for deres kunders ESG-indsatser – bl.a. når de skal stille finansiering til rådighed. Der er på nuværende tidspunkt vedtaget ny lovgivning, som gør, at pengeinstitutterne skal kunne dokumentere deres landbrugskunders grønne profiler overfor Finanstilsynet og EU.

Der er derfor mange gode grunde til allerede nu at dokumentere og kommunikere de mange indsatser, du formentlig allerede nu har fokus på i din virksomhed.

Eskerod & Skovbøll har udarbejdet en professionel ESG Værdi Analyse, hvor vi har sparret med flere pengeinstitutter og brugt tilbagemeldingerne til at give jer det bedste værktøj på området.

Analysen tager udgangspunkt i udvalgte verdensmål. Du vælger selv, hvilke af FNs verdensmål din virksomhed skal have fokus på.

FNs 17 verdensmål

FNs verdensmål består af 17 mål, som er den til dato mest ambitiøse globale dagsorden, som blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015.

Målene skal frem mod 2030 sikre en mere bæredygtig udvikling. Målene er internationalt anerkendt og bliver brugt som standard i flere brancher.

Vores fornemste opgave er at omsætte verdensmålene til de konkrete tiltag, som du allerede gør i din virksomhed i dag. I samarbejde med dig, konkretiserer vi, hvilke mål du ønsker at sætte fokus på i fremtiden.

Hvordan opstarter vi et samarbejde?

Et samarbejde starter altid med et indledende interview, hvor vi kortlægger dine indsatsområder. Efterfølgende analyserer vi initiativerne og holder dem op imod FN’s 17 verdensmål.

Vi udfører størstedelen af arbejdet og i langt de fleste tilfælde kan det hele klares pr. telefon eller online. Hvis det er nødvendigt med et fysisk møde, hvor vi kommer til dig, er det også en mulighed.

Slutproduktet er en professionel analyse, som du kan tage med, når du skal til møde i banken. Du kan også bruge analysen på din hjemmeside, og har du en Facebook-side, kan du bruge analysens indhold til at skabe positive fortællinger om din virksomhed.

Hvorfor skal du få udarbejdet en ESG Værdi Analyse?

  • Du får et værktøj, du kan vedlægge dit årsregnskab, når du skal præsentere det for banken
  • Du får bedre muligheder for at opnå billig grøn finansiering
  • Du får et samlet overblik over de indsatser, du allerede gør
  • Du får overblik over værdien af dine bæredygtige tiltag
  • Du får et grundlag, som sætter dig i stand til at kommunikere dine indsatser til omverdenen

Skal vi lave en ESG Værdi Analyse af din virksomhed?

Udfyld nedenstående kontaktformular, og vi kontakter dig for en uforpligtende snak.