Skip to main content

Commodities Trust

Outsource din virksomheds handelsdisponeringer til branchens stærkeste eksperter

Commodities Trust

Outsource din virksomheds handelsdisponeringer til branchens stærkeste eksperter

Har du et årligt råvareflow på minimum 5.000 tons, har du muligheden for at få tilknyttet branchens stærkeste eksperter på individuelt plan.

Med et Commodities Trust-abonnement varetager Eskerod & Skovbølls ekspertrådgivere udvalgte handelsdisponeringer på dine vegne. Dermed kan du fokusere din indsats på optimering og udvikling af din virksomhed og overlade overvågningen af råvareprisudvikling, optimale handelsbetingelser samt timingen af selve handlen til os.

Handelsdisponeringerne foretages af brancheeksperter med mangeårig erfaring inden for investeringsrådgivning, råvarehandel og markedsmekanismerne i landbrugssektoren. Disponeringerne bygger til enhver tid på dybdegående analyser af relevante eksterne forhold, som sammenholdes med din virksomheds aktuelle risikoprofil og deraf risikotolerance.

Slutteligt tryktestes disponeringerne via vores unikke netværk i grovvarebranchen, hvilket er din sikkerhed for særdeles konkurrencedygtige priser, der vil styrke din virksomheds konkurrencekraft.

Eskerod & Skovbølls handelsdisponering er baseret på vores anerkendte analysemodel:

Vi tilbyder følgende
Commodities Trust-abonnement

Commodities Trust er for visionære virksomhedsledere, som forstår værdien af et risikojusteret resultat af virksomhedens handelsdisponeringer, og som ønsker at fokusere deres energi på at styrke forretningens udvikling frem for at holde øje med råvareprisernes udsving.

Commodities
TRUST

 • Outsourcing af virksomhedens handelsdisponeringer til personlig, betroet og uafhængig disponeringspartner
 • Adgang til eksklusive prisaftaler og indkøbsvilkår
 • Gratis deltagelse i Eskerod & Skovbølls eksklusive netværksgrupper

Kontakt os for pris

Traditionelle indkøbsforeninger puljer måske 50-100 landmænd og foretager ens handelsdisponeringer for dem alle ud fra en 'one size fits all'-tankegang.

Vi véd, at ikke to agro businesses har ens risikoprofil – og derfor skal de heller ikke foretage samme handelsdisponeringer for at opnå et optimalt risikojusteret resultat.”

- Eskerod & Skovbøll

Adgang til unik ekspertise
og know-how

Eskerod & Skovbøll er Danmarks stærkeste ekspertrådgiver inden for commodities. Vi tilbyder individuel og proaktiv handelsdisponering med udgangspunkt i:

 • Dyb ekspertise i markedsmekanismerne for råvarer
 • Omfattende kendskab til den danske grovvarebranche
 • Adgang til afgørende viden i børs- og engrosmarkedet
 • Indgående kendskab til prissætning af foderblandinger
 • Betydelig praktisk erfaring med at foretage fysiske disponeringer
 • Resultatskabende risk management-strategier for komplekse agro businesses
 • Markedets bedste top-down analysemodel

Sådan får du en konkurrencestærk agro business

Verden omkring os er i forandring. Omskiftelige og ofte uforudsigelige globale, nationale og regionale forhold påvirker såvel omsætning som bundlinje for virksomheder i de råvareafhængige brancher.

I dette whitepaper kan du læse om de vigtigste overvejelser, du som virksomhedsleder bør gøre dig netop nu for at skabe springbrættet for kontinuerlig vækst, øget konkurrencekraft og større bundlinje i din forretning, så du kan tage din virksomhed til next level – uanset omverdenens foranderlighed og skiftende konjunkturer.

  Ønsker du at blive kontaktet om Commodities Trust?

   Hvornår træffes du bedst?

   Kontaktformular

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

   ×

    Energy

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

    Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

    FoodStuffs

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

    Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

    Production

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

     Transport

     Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

     ×

     Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

     Landbrug

     Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

     ×

     Fejl: Kontaktformular ikke fundet.