Skip to main content

Business Development

Styrk din virksomheds udvikling og resultat med skræddersyet og proaktiv forretnings- og strategiudvikling fra førende brancheeksperter

Business Development

Styrk din virksomheds udvikling og resultat med skræddersyet og proaktiv forretnings- og strategiudvikling fra førende brancheeksperter

Hos Eskerod & Skovbøll får du 1:1 ekspertrådgivning og strategisk forretningsudvikling med fokus på kapitalisérbare optimeringer og øget konkurrenceevne.

Med et Level Up Business Consulting-, Next Step Strategy- eller Executive Coaching-abonnement kan du tage din forretning til next level via et målrettet udviklingssamarbejde med udgangspunkt i den aktuelle fase i virksomhedens livscyklus.

Level Up Business Consulting

I et Level Up-forløb får du en fast, engageret ’wingman’ i hverdagen, der fungerer som fortrolig sparringspartner på både det branchemæssige og det forretningsmæssige felt.

Gennem et stærkt løbende partnerskab sikrer vi et solidt beslutningsgrundlag og effektiv gennemførelse af vækstskabende initiativer via indgående branchekendskab, best practice-metoder og resultatskabende eksekveringsstrategier. Dermed kan du sikre løbende videreudvikling og styrkelse af forretningen, herunder såvel værdikæde som konkurrenceevne.

Next Step Strategy

Med udgangspunkt i den aktuelle fase i virksomhedens livscyklus udarbejdes en kapitalisérbar og vækstorienteret strategiplan, der udstikker en skarp kurs for fremtidig udvikling.

Gennem dybdegående intern og ekstern analyse foretaget af erfarne brancheeksperter afdækkes aktuelle styrker, svagheder, muligheder og trusler for virksomheden. Vækstskabende målsætninger defineres og prioriteres på baggrund af virksomhedens optimerings- og udviklingspotentialer, ambitioner og mål, og der udarbejdes en resultatskabende eksekveringsplan for effektiv realisering – og kapitalisering – af de valgte strategiske mål.

Executive Coaching

Med Executive Coaching får du et skræddersyet, resultatskabende udviklingsforløb med fokus på stærkere ledelse, mere sammenhængende teams og løbende optimering af organisationen.

Gennem et intensivt, individuelt lederudviklingsforløb med fokus på dine vigtigste udviklingspunkter styrkes dine ledelsesmæssige og personlige kompetencer, så du bliver i stand til at eksekvere effektivt på mål, strategi og risikohåndtering. Dermed styrker du såvel virksomhedens governance som din egen profil som en stærk, visionær og resultatskabende leder.

Individuel, proaktiv rådgivning og sparring baseret på et dybt engagement og indblik i din agro business udgør en stærk driver for kontinuerlig forbedring og optimering af virksomhedens værdikæde, konkurrenceevne og bundlinje.

- Eskerod & Skovbøll

Vi tilbyder følgende
Business Development-abonnementer

Level Up Business Consulting er for handlingsorienterede virksomhedsledere, som er bevidste om deres forretnings styrker og udviklingspunkter og ønsker en fortrolig sparringspartner i hverdagen.

Next Step Strategy er for målbevidste virksomhedsledere, som ønsker at sætte en skarp kurs for forretningens fremtidige udvikling og eksekvere effektivt på dem.

Executive Coaching er for progressive virksomhedsledere, som ønsker at styrke deres ledelsesmæssige og personlige kompetencer som springbræt til at styrke virksomhedens værdikæde, udvikling og konkurrenceevne.

Level Up
Business Consulting

 • Ekspertvurdering af værdikæde, konkurrenceevne og kapitalstruktur
 • Prioritering og igangsættelse af værdiskabende forbedringsforslag
 • Økonomisk sparring på virksomhedens udvikling
 • Engageret wingman i hverdagen
 • 1 årligt møde samt løbende telefonisk opfølgning på igangsatte initiativer

Kontakt os for pris

Next Step
Strategy

 • Strategisk analyse af forretningen
 • Udarbejdelse af strategiplan, herunder målsætninger og strategiske initiativer til understøttelse af disse
 • Udarbejdelse af handlingsplaner for eksekvering
 • Strategisk rådgivning fra brancheeksperter
 • Opfølgning på eksekvering
 • 4 årlige møder

Kontakt os for pris

Executive
Coaching

 • Leder-/personprofil med kortlægning af styrker og udviklingspunkter
 • Skarp definition af personlige og ledelsesmæssige mål
 • Individuel, skræddersyet ledercoaching
 • Ledelsesværktøjer
 • Løbende feedback på din udvikling som leder
 • Fri mail- og telefonrådgivning om ledelsesudvikling
 • 12 måneders forløb med fysiske og online coachingsamtaler
 • Direkte forankring i hverdagen

Kontakt os for pris

Adgang til unik ekspertise
og know-how

Eskerod & Skovbøll er Danmarks stærkeste ekspertrådgiver inden for forretnings- og strategiudvikling for store og komplekse agro businesses. Vi tilbyder individuel og proaktiv rådgivning med udgangspunkt i:

 • Dyb ekspertise i landbrugssektoren, investering, finansiering mm.
 • Omfattende kendskab til veltestede værktøjer inden for forretningsudvikling og strategi
 • Indgående kendskab til nye trends og best practice-metoder
 • Betydelig praktisk erfaring med udvikling af store og komplekse agro businesses
 • Resultatskabende eksekvering af optimerings- og udviklingstiltag inden for alle led i landbrugssektorens værdikæde
 • Visionær helhedsforståelse af alle de eksterne faktorer, som påvirker drift og udvikling i moderne danske agro businesses

Sådan får du en konkurrencestærk agro business

Verden omkring os er i forandring. Omskiftelige og ofte uforudsigelige globale, nationale og regionale forhold påvirker såvel omsætning som bundlinje for virksomheder i de råvareafhængige brancher.

I dette whitepaper kan du læse om de vigtigste overvejelser, du som virksomhedsleder bør gøre dig netop nu for at skabe springbrættet for kontinuerlig vækst, øget konkurrencekraft og større bundlinje i din forretning, så du kan tage din virksomhed til next level – uanset omverdenens foranderlighed og skiftende konjunkturer.

  Ønsker du at blive kontaktet om Business Development?

   Hvad ønsker du at høre nærmere om?

   Hvornår træffes du bedst?

   Kontaktformular

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

   ×

    Energy

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

    Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

    FoodStuffs

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

    Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

    Production

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

     Transport

     Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

     ×

     Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

     Landbrug

     Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

     ×

     Fejl: Kontaktformular ikke fundet.