Skip to main content

Advisory Board

Få løbende forretningsmæssig sparring med førende eksperter

Advisory Board

Få løbende forretningsmæssig sparring med førende eksperter

Et Advisory Board-abonnement fra Eskerod & Skovbøll giver dig eksklusiv adgang til at trække på specialiseret viden og know-how ud over dine egne kompetencer.

Med et strategisk sammensat advisory board får du et fortroligt ekspertforum af udvalgte kompetencer – forskellige fra dine egne – som kan sikre et solidt beslutningsgrundlag for resultatskabende drifts- og udviklingsmæssige beslutninger.

Eskerod & Skovbøll tilbyder deltagelse i advisory board som menigt medlem eller som formand, hvor vi også varetager sammensætningen af et skræddersyet advisory board til din agro business på baggrund af vores omfattende ekspertnetværk.

Via vores deltagelse i dit advisory board får du adgang til vores brancheeksperters omfattende viden og unikke know-how, der kan bidrage til effektiv eksekvering af forbedringsforslag, risikostyring og strategiske målsætninger.

Et advisory board giver direkte adgang til omfattende viden, erfaring, best practice og know-how, der kan styrke virksomhedslederens drifts- og udviklingsmæssige beslutninger – og dermed sikre stærke resultater.

- Eskerod & Skovbøll

Vi tilbyder følgende
Advisory Board-abonnementer

Advisory Board er for innovative virksomhedsledere, som ønsker løbende sparring og ekspertrådgivning for at styrke den daglige beslutningstagning.

Deltagelse i Advisory
Board

 • Adgang til eksklusiv ekspertviden på de fastlagte møder
 • Værdiskabende sparring på virksomhedens udvikling
 • Input til potentialer og risici, du bør tage handling på

Kontakt os for pris

Formandskab i Advisory
Board

 • Adgang til eksklusiv ekspertviden på de fastlagte møder
 • Værdiskabende sparring på virksomhedens udvikling
 • Input til potentialer og risici, du bør tage handling på
 • Adgang til et omfattende professionelt netværk af branche- og forretningseksperter
 • Udarbejdelse af forretningsorden
 • Facilitering af møder, herunder dagsorden, indkaldelse og referat

Kontakt os for pris

Adgang til unik ekspertise
og know-how

Eskerod & Skovbøll er Danmarks stærkeste ekspertrådgiver inden for forretnings- og strategiudvikling for store og komplekse agro businesses. Vi tilbyder deltagelse i advisory board med udgangspunkt i:

 • Dyb ekspertise i landbrugssektoren, investering, finansiering mm.
 • Omfattende kendskab til veltestede værktøjer inden for forretningsudvikling og strategi
 • Indgående kendskab til nye trends og best practice-metoder
 • Betydelig praktisk erfaring med udvikling af store og komplekse agro businesses
 • Resultatskabende eksekvering af optimerings- og udviklingstiltag inden for alle led i landbrugssektorens værdikæde
 • Fremsynet helhedsforståelse af alle de eksterne faktorer, som påvirker drift og udvikling i moderne danske agro businesses
 • Omfattende ekspertnetværk inden for relevante branche- og forretningsmæssige områder

Sådan får du en konkurrencestærk agro business

Verden omkring os er i forandring. Omskiftelige og ofte uforudsigelige globale, nationale og regionale forhold påvirker såvel omsætning som bundlinje for virksomheder i de råvareafhængige brancher.

I dette whitepaper kan du læse om de vigtigste overvejelser, du som virksomhedsleder bør gøre dig netop nu for at skabe springbrættet for kontinuerlig vækst, øget konkurrencekraft og større bundlinje i din forretning, så du kan tage din virksomhed til next level – uanset omverdenens foranderlighed og skiftende konjunkturer.

  Ønsker du at blive kontaktet om Advisory Board?

   Hvornår træffes du bedst?

   Kontaktformular

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

   ×

    Energy

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

    Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

    FoodStuffs

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

    Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

    Production

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

     Transport

     Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

     ×

     Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

     Landbrug

     Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

     ×

     Fejl: Kontaktformular ikke fundet.