Strategi- og virksomheds
rådgivning

KONTAKT OSBOOK MØDE

Strategi- og virksomheds
rådgivning

KONTAKT OSBOOK MØDE

Vi udvikler dit landbrug 

Som virksomhedsejer af et moderne landbrug har du brug for professionel sparring, så du med konkrete processer og praksis kan udvikle din virksomhed.

Vi har arbejdet med strategi- og virksomhedsrådgivning i mange år og hjulpet virksomheder med at få fastsat en klar og effektiv strategi. Det er gennem rådgivning og strategisk sparring, at vi sammen vælger de rigtige værktøjer for netop din virksomhed.

En strategisk plan giver et nødvendigt overblik over de krydsfelter, som virksomheden skal tage hensyn til. Det kan fx være at komme hele vejen rundt om virksomheden med god selskabsledelse, der får styr på processer og praksis, eller at opfylde anbefalingerne til risikostyring på den mest (omkostnings)effektive måde.

læs mere

Afhængig af din virksomheds behov og kompleksitet kan vi hjælpe dig på alle niveauer og i alle dele af processen – lige fra første step, hvor vi sammen får synliggjort de krydsfelter, der er relevante for dig, til planlægning af og indførelse af tiltag, der styrker din virksomheds fremtid.

Sidste og afgørende fase ligger i kommunikationen og den organisatoriske forankring, som vi selvfølgelig også hjælper dig med.

Fundamentet for vores arbejde er, at vi altid tager udgangspunkt i din virksomheds behov, og på baggrund af dette skræddersyer vi en løsning, som passer til netop din virksomhed.

Hvad opnår du med strategi- og
virksomhedsrådgivning?

 • Du får større og bedre sammenhæng mellem
  afkast og risiko
 • Du får en klar plan for din virksomheds fremtid
 • Du får et generelt løft af din virksomheds omdømme, så du fremstår endnu
  mere professionel
 • Du får bedre mulighed for
  at undgå uheldige og tabsgivende situationer
 • Du får en øget og mere stabil indtjening
 • Du får lavere finansieringsomkostninger

Hvad siger vores kunder om
strategi- og virksomhedsrådgivning?

Læs hvordan John fik etableret en stærk landbrugsvirksomhed:
LÆS HISTORIEN

Hvad siger vores kunder om strategi-
og virksomhedsrådgivning?

Læs hvordan John fik etableret en stærk landbrugsvirksomhed:
LÆS HISTORIEN

Hvordan opstarter vi et samarbejde?

Et samarbejde starter altid med, at vi analyserer din virksomhed, så vi kan synliggøre, hvor vi proaktivt skal sætte ind for at sikre dig en større og bedre sammenhæng mellem afkast og risiko. Et optimalt forhold mellem netop afkast og risiko gør samtalen med din bank nemmere og giver dig et solidt overblik, som du med stor fordel kan bruge som et ledelsesmæssigt redskab, når du udvikler dit traditionelle landbrug til Agro Business.

Hos Eskerod & Skovbøll hjælper vi dig ikke kun med en skarp strategi- og virksomhedsrådgivning – vi følger også dagligt bevægelserne på finans- og råvaremarkederne, så du får værdifuld indsigt i markedsbevægelserne. Det giver dig et stærkere beslutningsgrundlag, når du skal foretage disponeringer.

Yderligere har vi også adgang til et stort og kompetent netværk i den danske grovvarebranche og engrosmarkedet, som vi gerne bringer i spil, når det kan give dig værdi. Med god handelsrådgivning får du en unik handelsposition og adgang til sjælden knowhow, som det ellers kun er de største landbrugsvirksomheder i Danmark, der har stiftet bekendtskab med. Du får altså et ben inden for og skærper dine muligheder i branchen.

Desuden tilbyder vi kontakt og forhandling med dem, der kunne være interesserede i din virksomhed, ligesom vi kan lære dig om brug af futures og optioner.

På den måde styrker du dine kompetencer i virksomheden, så den dyre løbende rådgivning til disse er unødvendig – vi mener nemlig ikke, at fremtidens brug af futures og optioner skal være endnu en dyr rådgivningspost, men derimod en kompetence, som du selv skal have.

Vi er certificeret af Finanstilsynet i såkaldte ”røde produkter”, herunder futures og optioner – det er dit kvalitetsstempel for, at vi ved, hvad vi snakker om.

Uafhængige og professionelle rådgivere

I Eskerod & Skovbøll ved vi ikke alt, men vi ved, hvor vi kan finde alt. Vi har et stort og kompetent partnerskab med en lang række stærke profiler i landbruget og de tilhørende følgevirksomheder, som vi ikke er bange for at bringe i spil, hvor det giver værdi for dig.

Samtidig er vi i daglig kontakt med landbrugsvirksomheder i hele Danmark, så vi har altid fingeren på pulsen og ved, hvad der rører sig, og hvad der er vigtigt for dig at forholde dig til.

Vi er en privat rådgivningsvirksomhed og derfor 100 % uafhængige i vores valg af mulige andre rådgivere. Vi peger kun på de bedste kompetencer til den aktuelle opgave. Derfor sikrer vi os altid, at du vil opleve den samme handlingsorienterede og individuelle tilgang, som vi selv har.

Skal vi udvikle din virksomhed?

Udfyld nedenstående kontaktformular, og vi kontakter dig for en uforpligtende snak.