Skip to main content

Hvert år har sine temaer i kornmarkedet, og i 2019 er det store tema USA´s majshøst, som på grund af et usædvanligt vådt forår, har resulteret i sen såning og usikkerhed om størrelsen af de tilsåede arealer.
Den sene såning, betyder sent udviklede planter og dårlige afgrødekonditioner, og vi skal helt tilbage til tørkeåret 2012 for at finde tilsvarende dårlige afgrødekonditioner.

USA er verdens største producent med en produktion på cirka 1/3-del af verdens majs, ligesom de er verdens største eksportør af majs. Det er klart, at afgrødeudviklingen ved så stor én aktør på det globale afgrødemarked har en påvirkning på kornpriserne.

Det er vigtigt, for danske landmænd, at holde øje med udviklingen i USA og fastlægge sin individuelle strategi for at imødekomme udsving i kornpriserne.

Eskerod & Skovbøll yder handelsrådgivning overfor både kornkøber og kornsælger, og der udarbejdes en strategi for landmandens disponering mod kornmarkedet.
Svineproducenterne skal have fokus på sikring af det gode bytteforhold, som er muligt med lave foderpriser og høje svinepriser. Sælgerne af afgrøder oplever pressede indtjeningsforhold, og skal få fastlagt en strategi for optimering af salgspriserne på både korn og raps.

Har du ikke klarhed over din strategi så kontakt os gerne for en snak.