Skip to main content

Hvedemarkedet har i flere uger været præget af rygter om mulige eksportrestriktioner fra Rusland, og Rusland indførte i uge 13 restriktioner på den resterende del af dette eksportsår. Der indføres en begrænsning på 7 mio. tons for april-juni eksporten af korn, og der frigives desuden 1,8 mio. tons hvede fra den statslige interventionsfond.

Formålet med eksportrestriktionerne er at stabilisere de russiske fødevarepriser. Fødevarepriserne i Rusland er steget efter, at rublen er faldet overfor dollar på grund af de lave oliepriser, som presser russisk økonomi. En svagere rubel giver højere interne hvedepriser, når der fortsat kan eksporteres til samme værdi i dollar.

Begrænsningen på de 7 mio. tons svarer til den mængde korn, som der i markedet forventes, at Rusland skal eksportere i de sidste 3 måneder af eksportåret, og det russiske landbrugsministerie har altså tilpasset sig markedets forventning.

Klarheden over eksportbegrænsningen betyder, at kornmarkedet igen fokuserer på den fundamentale situation i det russiske kornmarked, og især på udsigterne til ny høst, hvilket giver faldende priser

Den russiske vinter har været usædvanlig mild, og det betyder at hveden er kommet historisk godt igennem vinteren. Den milde vinter har givet minimalt med vinterskader, og det russiske hvedeareal bliver på 28,7 mio. ha., hvilket er en stigning på 5% i forhold til 2019 høsten. Stigningen i arealet er primært relateret til vinterhvede, som giver et højere udbytte end vårhvede.

Nedenstående graf viser udviklingen i den russiske produktion af hvede siden 2000 og frem til i dag. Den røde søjle viser forventningerne til 2020 høsten, og høsten forventes at nå rekordniveauet fra 2017/18.

Det gode udgangspunkt for den russiske hvede betyder, at hvis Rusland oplever en normal vækstsæson, så vil de blive dominerende på eksportmarkedet i den kommende sæson. Rusland kan dermed presse priserne på hvede især i 2. halvår af 2020, hvor Rusland traditionelt set har det højeste eksporttempo.

Prisfald ved normal vækstsæson

I grafen herunder fremgår prisudviklingen for de seneste 5 år på Matif hveden. De røde cirkler markerer høstprisen i de enkelte år, og den røde streg indikerer gennemsnitsprisen for de 5 års høstpriser. Grafen indikerer at der er en klar sammenhæng mellem en normal vækstsæson og lave kornpriser i høst.

Prisudvikling på Matif med markering af høstpriser

Vi forventer at det nuværende forsyningsbillede vil give en traditionel prisudvikling for kommende høst, og vi opfordrer derfor til, at man udarbejder en konkret strategi for både køb og salg af korn.

I Eskerod & Skovbøll har vi en proaktiv tilgang til vores kunder, så når vi i fællesskab med dig har lagt en individuel strategi, holder vi øje med markedet og kontakter dig, når tiden er inde for køb eller salg.

Har du brug for proaktiv sparring i en travl hverdag, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak om dine muligheder telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.