Skip to main content

I Eskerod & Skovbøll har vi tæt personlig kontakt og sparring med flere af Østeuropas førende kornanalytikere. Denne unikke markedsindsigt om især det russiske kornmarked gør, at vi ofte er et skridt foran udviklingen i forhold til andre danske analytikere. Vi følger således det russiske kornmarked tæt, hvilket videreformidles til vores kunder i vores nyhedsbreve. Vores store fokus på Rusland skyldes, at Rusland er verdens største hvedeeksportør, og dermed er den russiske kornforsyning af stor betydning for kornpriserne. Udviklingen i Rusland bliver i år ekstra vigtig, fordi det europæiske hvedeareal er mindre end normalt, og derfor vil Europa ikke have så stor en mængde korn til eksport, som det var tilfældet i 2019.

Vi har i vores seneste blog beskrevet, hvordan vinteren har været usædvanlig mild i Rusland, hvilket har givet minimalt med udvintring, men også begrænset med snefald. Netop snefald er af stor betydning for jordfugtigheden i de russiske hvedeområder, og da Rusland ofte får høje temperaturer igennem foråret og sommeren, så er jordfugtigheden forud for vækstsæsonen vigtig for afgrødernes vandforsyning.

Grundlaget for et højt udbytte i Rusland er til stede, da afgrøderne stod rigtig godt efter vinteren. Grafen herunder viser andelen af vinterafgrøderne i dårlig tilstand efter vinteren i henholdsvis hele Rusland og i de 3 vigtigste vinterhvedeområder. I år er der kun cirka 3% af de russiske vinterafgrøder, der er i dårlig stand efter vinteren, hvilket er den bedste stand i de seneste 5 år.

Vinterafgrødernes procentdel i dårlig stand efter vinteren

Ruslands vigtigste vinterhvedeområde er den sydlige region, som udgør cirka 35% af Ruslands samlede hvedeproduktion. Den sydlige region er den region i Rusland, som har fået mindst snefald gennem vinteren, og det betyder, at det særligt er her, der er bekymring for hveden.

Jordfugtigheden i to af de vigtigste områder i den sydlige region, Krasnodar og Stavropol, fremgår af graferne herunder. Graferne viser jordfugtigheden i 40-100 cm dybde i de seneste 5 år, og det fremgår af den lilla kurve, at jordfugtigheden i år er lavere end normalt.

Seneste 5 års udvikling i jordfugtigheden i Krasnodar og Stavropol

Den lave jordfugtighed efter vinteren betyder, at der er behov for mere nedbør end normalt igennem vækstsæsonen for at opnå gode udbytter, og derfor skal vejrudvikling for Ruslands sydlige region følges nøje.

Nedenstående kort viser de seneste 14 dages nedbør set i forhold til normal nedbør for sæsonen. Den røde ring viser Ruslands sydlige region, og som det ses er der kun 20 – 40% af normal nedbør for årstiden. Starten af vækstsæsonen har altså været tør, og der er i høj grad brug for nedbør i de kommende uger.

14 dages nedbør i Sortehavsregionen og afvigelse fra normalt

Udviklingen i Rusland bliver altså alt afgørende for hvordan kornpriserne udvikler sig i denne sæson, og såvel kornsælger som kornkøber bør følge udviklingen tæt. I Eskerod & Skovbøll er vores tætte kontakt til det russiske marked din garanti for at få værdifuld viden, og dermed kan du opnå forudsætningerne for optimal risikostyring.

Har du brug for proaktiv sparring i en travl hverdag, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak om dine muligheder telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.