Skip to main content

Chefanalytikeren for handel med svinekød under det kinesiske landbrugsministerium, Dr. Zhu Zengyong, fremførte, at udbuddet af slagtninger i Kina forventes at stige kraftigt fra fjerde kvartal i år.

Desuden fremførte han, at den hjemlige produktion af svinekød, sammenlagt med det importerede svinekød, gør, at forsyningsniveauet er på niveau med 2017. Vi har med andre ord en svineproduktion i Kina, som må og kan være reetableret før ASF-niveauet allerede ila. 2021.

Som bekendt blev Kina ramt af ASF ultimo 2018, og siden da har der været mange spekulationer omkring, hvornår Kina vil være tilbage til tidligere niveauer. Flere gange har nye udbrud af ASF sat genopretningen på pause, og specielt nye ASF-udbrud hen over vinteren har bremset svineproduktionen i de nordlige regioner.

Ikke desto mindre, har høje priser drevet risikovilligheden, og mange store bedrifter har haft held med en succesfuld reetablering, og disse må forventes at opnå betydelige produktivitets- og effektivitetsfremgange ila. de kommende kvartaler.

Produktionsomkostninger

Udover øget udbud af svinekød i Kina er en af de kortsigtede faktorer, som påvirker den kinesiske produktion udviklingen i produktionsomkostningerne. Her har man oplevet kraftige stigninger på hhv. majs og sojabønner i de seneste måneder. Her forventer Dr. Zhu Zengyong, at priserne vil falde i fjerde kvartal, da den amerikanske majsavl er færdighøstet, hvilket vil øge udbuddet med prisfald til følge.

Sikring af råvareforsyninger

I forlængelse af ovenstående, og for at sikre sig råvareforsyninger af foderkorn i det hele taget, har Kina på den korte bane åbnet lagerne af ris og hvede samt desuden øget importen af majs. Dog udtaler Dr. Zhu Zengyong, at Kina ser markedets udbud af majs som tilstrækkelig, og der intet fundamentalt er til stede i markedet for at understøtte en vedvarende prisstigning. Sådanne udtalelser skal man naturligvis tage med en gran salt, da der sagtens kan være politik heri. Dette ændrer dog ikke på, at selv for Kina kan der være en grænse for, hvad der kan betales for råvarerne og især ved faldende afregningspriser.

Forventer begrænset rebound på svineprisen

Afregningsprisen på kinesisk svinekød har i årets første måneder oplevet en kraftig nedgang, og normalt ses et rebound i maj og juni måned. Dog forventer Dr. Zhu Zengyong ikke et kraftigt rebound i priserne, hvilket skyldes, at der er indsat ekstraordinær mange slagtesvin ind i første kvartal af optimistiske svineproducenter.

 

Prisen på kinesisk svinekød er faldet

Prisen på kinesisk svinekød er faldet
Kinas svineproduktion fremadrettet

Kinas store appetit på svinekød er en af de vigtigste globale drivere til majs og sojaskrå, og med en stigende efterspørgsel efter svinekød ovenpå en hurtig genopretning efter Covid-19, er der som udgangspunkt intet, der tyder på, at dette ændres kortsigtet. Kina har næsten genetableret deres produktion, og ligger nu på 98% af niveauet før ASF. Genetableringen har været udfordret grundet nye udbrud af ASF, hovedsagelig i nordlige regioner, hvilket har understøttet importen i første kvartal, som nåede 1,2 mio. ts, hvilket er en årsstigning på 30%. Den kinesiske import af svinekød forventes at falde senere på året, og den samlede import forventes at lande på 3,8 mio. ts., hvilket er 14% lavere end 2020.

Desuden må der fremadrettet forventes mere produktive og effektive svinebedrifter, da andelen af baggårdsgrise falder kraftigt. Dette kan have 2 konsekvenser; Mere svinekød i Kina og mindre import i fremtiden samt højere efterspørgsel efter afgrøder, da disse grise ikke fodres med madrester.

Vi forventer, at Kina lærer at leve med ASF, ligesom vi gør i EU, hvilket ikke giver alvorlige problemer for branchen. Samtidig forventer det kinesiske landbrugsministerium, at man efter 2023 vil have oplevet en overskudsproduktion 2 år i træk.

Dette blogindlæg er et uddrag af vores nyhedsbrev fra uge 20. Vores nyhedsbreve udsendes 1 gang ugentligt til vores kunder og indeholder værdifuld markedsopdatering for din virksomhed.

Skal vi hjælpe din virksomhed med disponering af råvarer?

Har du brug for proaktiv og personlig rådgivning omkring dine disponeringer, så står vi klar til at tage en uforpligtende snak med dig.

Langt hovedparten af vores kunder er afdækket 8-10 måneder yderligere fra nærværende på deres forbrug af korn og foder til konkurrencedygtige priser. Det giver dem derfor en konkurrencemæssig fordel, og de får dermed fuld effekt af de stigende svine- og mælkepriser.

Du kan kontakte os på 73 707 505 eller ved at udfylde denne kontaktformular.

Læs mere om, hvorfor svineproducenten og planteavleren Torben Lei valgte et samarbejde med Eskerod & Skovbøll, hvor vi disponerer for ham. Torben er dækket ind med råvarer i halvandet år – og det betaler sig.