Tommy Petersen

Fokus på bundlinje fremfor toplinje

Tommy Petersen

Fokus på bundlinje
fremfor toplinje

Tommy Petersen

Tommy fik øget sin indtjening

Tommy og Karina Petersen driver en svineproduktion, som Tommy overtog fra sin far i 2009. Med 450 søer og 30 kg produktion samt 12.000 slagtesvin er der nok at se til, og derfor valgte Tommy at række ud og bede om hjælp til proaktiv sparring, så han fik ekstra øjne på markedet. Nu står Eskerod & Skovbøll for at afdække dispositioner og overvåge markedet, og sammen lægger de den fremtidige strategi for virksomheden.

”Det har givet struktur i hverdagen,” fortæller Tommy Petersen og uddyber med, at han nu ikke skal bruge tid på at indhente tilbud eller undersøge priser. Det betyder også, at han ikke skal springe til og fra i driften, og han kan derfor bedre fokusere på grisene.
”Det giver mig mulighed for at øge produktionen og dermed også øge resultatet,” fortsætter han.

PROFESSIONEL HANDELSRÅDGIVNING
Tommy Petersen

Strategi giver velbegrundede beslutninger

En stor del af samarbejdet har været at tænke strategisk i forhold til landbrugsvirksomhedens fremtid. I noget tid stod Tommy Petersen lidt i et vadested, fordi han var i tvivl om, hvilken retning hans landbrug skulle køre i.

”Eskerod & Skovbøll foreslog, at vi skulle kigge på det hele og lave en analyse for, hvad der var bedst for virksomheden,” forklarer han.

Tommy Petersen

Nytænkende rådgivning

Virksomheden er blevet vendt og drejet på baggrund af flere strategiske analyser, som alle har mundet ud i, at Tommy Petersen får nogle muligheder at tage beslutningerne ud fra. Beslutninger, som er velbegrundede og gennemtænkte, og dét er en stor tilfredsstillelse for ham.

”Den største forskel, jeg mærker ved at have Eskerod & Skovbøll med på holdet, er, at der rent faktisk bliver lagt en strategi, som der bliver fulgt op på. Det har givet mig et grundlag for, hvordan jeg skal tage de her beslutninger” uddyber han.

Da Tommy Petersen skulle vælge sparringspartnere, var han ikke i tvivl om, at det skulle være Eskerod & Skovbøll. ”De tager ejerskab for virksomheden og er meget proaktive,” fortæller Tommy, som ved, at Eskerod & Skovbøll altid kontakter ham, hvis der er noget, han skal agere på eller tage stilling til. At Eskerod & Skovbøll er inde over hele virksomheden, kender den ud og ind og er loyale, betyder meget for samarbejdet, siger Tommy Petersen.

Tommy Petersen

Et ansvar for værdikæden

Den helt store udfordring for Tommy har før været at holde styr på, hvornår han skulle låse priser og dispositioner, fordi markedet er blevet svært at gennemskue. Nu har han taget ansvar og fået opgraderet sin indkøbsposition ved at få professionel sparring udefra. Han fornemmer allerede nu, at han vil få lavet nogle bedre handler, fordi han har tillid til, at Eskerod & Skovbøll altid følger markedet for ham.

”Proaktivt ringer de til mig og siger, at nu er det tid til at handle, og så tager vi en fælles beslutning om, hvilken retning vi skal bevæge os i,” fortæller han. Den strategiske rådgivning har styrket Tommy Petersens værdikæde, og det giver ham tryghed at vide, at han nu har sørget for at optimere sin virksomhed hele vejen rundt.

”Jeg har mere overskud til at koncentrere mig om driften af landbruget, og derfor har jeg bedre mulighed for at øge min indtjening,” konkluderer han.

Tommy Petersen driver sin landbrugsvirksomhed i Sønderjylland, hvor han har 450 søer med 30 kg produktion samt 12.000 slagtesvin.

Skal du ligesom Tommy have øget indtjening?
Så kan du læse mere på: 
PROFESSIONEL HANDELSRÅDGIVNING