John Nørgaard

Med sparring fra Eskerod & Skovbøll har
John ikke truffet én eneste forkert beslutning

John Nørgaard

Med sparring fra Eskerod & Skovbøll har John ikke truffet én eneste forkert beslutning

John Nørgaard

Risikostyring som værktøj:

Når der ikke er råd til fejltagelser

Da John Nørgaard opkøbte et konkursbo med smågrise, vidste han, at det var afgørende, at der kun blev truffet gode beslutninger, hvis han skulle have succes: ”Det er hardcore business. Der er ikke plads til fejltagelser,” fortæller han.

”Med sparring fra Eskerod og Skovbøll er der ikke truffet én eneste forkert beslutning. Lige fra køb af korn, afsætning af grise og omlægning af lån. Eskerod og Skovbøll har længe tjent deres løn hjem.”

Det krævede både økonomisk og personlig rådgivning, da driften skulle startes op. Det var især vigtigt for John Nørgaard at få en tæt og stærk sparringspartner. Og med god rådgivning fik han lagt den helt rigtige strategi, så virksomheden kunne komme godt fra start.

STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING
John Nørgaard

Den rigtige sparringspartner giver ro

Det giver John Nørgaard ro at vide, hvor virksomheden er på vej hen. Sparringen giver en struktureret strategi, hvor der ikke er noget overladt til tilfældigheder, men også en anden vinkel og et nyt perspektiv på det, der sker nu og her. ”Det åbner mange muligheder at have Eskerod og Skovbøll med som rådgiver, og det hjælper virksomheden på rette vej,” uddyber han.

John Nørgaard ved, hvilke risici der kan komme i fremtiden, for de er alle blevet vendt og drejet, og der er lagt en plan for, hvordan han skal agere, hvis en risiko pludselig bliver til virkelighed. Selvfølgelig er det ikke alt, der kan forudses, og det er ikke muligt at vide præcis, hvad der sker, hvis fx svinepesten kommer til Danmark. Men sker det, er strategien klar.

Det er den også nødt til at være: ”Når du som landmand står med en udfordring, kan du ikke vælge en løsning ud fra, hvordan du er kommet ud af sengen om morgenen. Det holder ikke i driften, og det holder ikke i banken. Derfor er det så vigtigt at have taget stilling til de mulige risici på forhånd.”

John Nørgaard

360 graders rådgivning

”Det har stor betydning, at Eskerod og Skovbøll kender virksomheden helt ude i alle hjørner, lige fra foderindkøb til omlægning af lån,” siger John Nørgaard.

”Med deres sparring har jeg fået etableret en stærk landbrugsvirksomhed, og nu kigger vi sammen fremad mod, hvad der skal udvikles på, og hvordan strategiplanen skal se ud for fremtiden.”

John Nørgaard driver sin landbrugsvirksomhed i Vestjylland, hvor han har 1.150 søer og årligt sælger 43.000 smågrise.

Skal du ligesom John have en klar plan for din virksomheds fremtid? Så kan du læse mere på:
STRATEGI- OG VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING