Brunshøjgaard I/S

Med en ESG Værdi Analyse fra Eskerod & Skovbøll er vores arbejde med bæredygtige investeringer gjort konkret

– og vi er på forkant overfor banken!

Brunhøjsgaard I/S

Brunshøjgaard I/S

Med en ESG Værdi Analyse fra Eskerod & Skovbøll er vores arbejde med bæredygtige investeringer gjort konkret

– og vi er på forkant overfor banken!

Brunshøjgaard I/S

Overblik over bæredygtige indsatser

ESG Værdi Analysen har skabt overblik over de bæredygtige indsatser
og gjort dem konkrete.

Brunshøjgaard I/S, som er ejet af Anders og Kristian Kappel, består i dag af 4 ejendomme, over 650 hektar jord, 1.800 søer og en årlig produktion på 66.000 smågrise og 12.000 slagtesvin. Der er således nok at gøre i hverdagen for de to ejere samt deres 15 ansatte.

Hos familien Kappel er der kontinuerligt fokus på at optimere driften og skabe de bedste forhold for deres ansatte og dyrene. Da Eskerod & Skovbøll anbefalede dem at få udarbejdet en ESG Værdi Analyse, var det derfor en let beslutning for Anders og Kristian.

Værdianalysen hjælper med at synliggøre de mange indsatser, de allerede har fokus på, og som viser, at de tager et stort ansvar både miljømæssigt, socialt og ledelsesmæssigt.

ESG Værdi Analyse
ESG Værdi Analyse giver smil på læben
Brunshøjgaard I/S

Styrket kommunikation

Analysen giver dem en fordel i kommunikationen med både samarbejdspartnere, medarbejdere og lokalsamfundet. Samtidig har de fået en professionel analyse, som de kan vedlægge deres budget og regnskab, når de f.eks. skal til møde i banken.

Lige nu er de på forkant, men der er allerede vedtaget ny lovgivning, som gør, at det bliver et krav hos bankerne, at de skal se dokumentation for deres landbrugskunders bæredygtige initiativer, når de f.eks. skal stille finansiering til rådighed.

LED lys i stalden
Brunshøjgaard I/S

Konkrete tal i analysen

På et landbrug af Brunshøjgaards størrelse ligger energiforbruget helt naturligt i den høje ende, derfor har Kristian og Anders igangsat flere initiativer for at mindske forbruget.

Elforbruget alene er på ca. 1 mio. kWh om året. Derfor er man i fuld gang med at udskifte alle lyskilder i staldene til LED.

Analysen har givet et godt overblik og sat tal på indsatsen:

Indtil nu er der skiftet 773 lysstofrør.

Udskiftningen giver en årlig besparelse på ikke mindre end +7% af det samlede elforbrug og en CO2-reduktion på 26,6 tons.

Håbet er, at der næste år kan sættes 50 kW solcelleanlæg på staldende, så elforbruget bliver endnu mere bæredygtigt.

Tiltrækning af arbejdskraft i landbruget
Brunshøjgaard I/S

Lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft

De bæredygtige initiativer er mange.

Fælles for dem alle er, at de skal være med til at skabe en arbejdsplads, som de ansatte kan være stolte af, og som gør dem i stand til at leve op til virksomhedens filosofi om, at det er de ansattes øjne og hænder, der skal være med til at drive og udvikle Brunshøjgaard.

”Vores mål er at skabe en arbejdsplads, der er så attraktiv, at den kan konkurrere med øvrige brancher.

Det stiller store krav til både driftsledelsen, den måde vi tilgår vores omverden, og den måde vi onboarder nye ansatte. Og noget tyder på, at vi gør det ganske fint, for vi oplever, at vi har let ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og vores gennemsnitlige ansættelsestid er på ca. 6,5 år inkl. udskiftning af 1-3 landbrugselever årligt”, fortæller Anders Kappel stolt.

Analysen understøtter og letter kommunikationen i dagligdagen og øger bevidstheden om bæredygtige initiativer og den forskel Brunshøjgaard gør både miljømæssigt, socialt og ledelsesmæssigt.

Digitalisering i landbruget
Brunshøjgaard I/S

Økonomisk gevinst ved digitalisering

Digitale værktøjer understøtter den bæredygtige udvikling og giver økonomisk gevinst.

På Brunshøjgaard er man heller ikke bange for at tage digitale værktøjer i brug i hverdagen. Faktisk blev Kristian Kappel i 2021 kåret til Årets digitale
Landmand.

”De digitale værktøjer gør vores ansatte selvhjulpne i hverdagen, og det gør os i stand til at træffe beslutninger ud fra fakta. F.eks. har vi helt styr på hver enkelt so og tallene viser os hurtigt, om hun trives eller ej. Det betyder rigtig meget for både økonomien og dyrevelfærden”, fortæller Kristian Kappel og fortsætter, ”Vi har også taget de første skridt i f.t. at omlægge vores marker til CA-drift. Det har bl.a. betydet, at vi har udskiftet en stor del af maskinparken.

Alene det mindre brændstofforbrug sikrer en årlig CO2-reduktion på 51,6 tons, og hele investeringen er tjent hjem på under 2 år”.

Ønsker du at være på forkant og få overblik over dine bæredygtige tiltag ligesom Anders og Kristian? Book et uforpligtende opkald, hvor vi kan drøfte dine muligheder.