Skip to main content

Vi er glade for at byde Birgitte Bendixen med på vores hold af samarbejdspartnere, som skal understøtte vores kunders udvikling til et stadig mere rentabelt landbrug. Birgitte ejer Elite Opti, hvor hende og Lizette servicerer svineproducenter indenfor bl.a. management, foderrådgivning samt optimering af økonomiske nøgletal i produktionen.

Birgitte har været selvstændig svinerådgiver i 4 år, hvor hun udover at servicere svineproducenter med foderoptimeringer og produktionsrådgivning, er fast tilknyttet Martin Lund Madsen, Ny Endrupholm. Inden da har Birgitte både været ansat hos Sønderjysk Landboforening, Vilofoss samt DLG. Birgitte har således de knap seneste 20 år arbejdet med produktionsrådgivning, fodring, management samt optimeringer, og vi føler os derfor overbevist om, at vores kunder vil stå styrket via vores nyetablerede samarbejde med en af de bedste private svinerådgivere i Danmark.

Birgitte Bendixen

Nyt samarbejde mellem Eskerod & Skovbøll og Elite Opti

Udover Birgitte består Elite Opti også af Lizette Pilegaard, som til daglig er driftsleder for 1.400 søer og 7 medarbejder ved Claus Clausen, Vojens. Lizette agerer ligeledes som sparringspartner ift. optimering af resultaterne i farestalden. Lizette har 20 års erfaring, og hendes fokus er hovedsagelig de driftsmæssige resultater, hvor der bl.a. er fokus på pattegrisenes dødelighed, motivation, management samt sparring til både nye og eksisterende medarbejdere.

Lizette Pilegaard

Nyt samarbejde mellem Eskerod & Skovbøll og Elite Opti

.

Samarbejdet mellem Elite Opti og Eskerod & Skovbøll

Bevæggrunden for samarbejdet med Elite Opti skyldes hovedsageligt behovet for en øget kvalitetssikring af vores kunders indkøb af foder- og mineralblandinger til kommende sæson.

Således har vi ila. de seneste 12 måneder oplevet kraftige stigninger på en lang række forskellige råvarer, hvorfor det ikke vil være realistisk at få handlet foder til ”gamle niveauer” til kommende sæson.

I en situation med øgede produktionsomkostninger er det mere vigtigt end nogensinde, at der kan skelnes mellem ”nice to have” og ”need to have”. Det er netop her, hvor Birgitte kan understøtte vores kunders disponeringer med kvalitetssikring af de indkøbte foder- og mineralblandinger er tilpasset de aktuelle behov.

Vi er overbeviste om, at mixet mellem vores egen kommercielle tilgang, hvor analyse samt markedstiming af markedet kombineret med Birgittes faglige kvalitetssikring af foder- og mineralblandinger er helt unikt, og vil kunne tilføje lige netop det absolutte sidste skub til at kunne gøre vores kunders disponeringer endnu mere professionelle og blandt de absolutte bedste i Danmark.

Vi vil således benytte Birgitte Bendixen til de handler, hvor vi handler på fuldmagt på vores kunder, ligesom vi kun kan opfordre til, at andre ligeledes får kvalitetssikret deres indkøb i år – ikke kun kommercielt men i lige så høj grad fagligt.

Vil du gerne sikres en øget tryghed i dine disponeringer?

Hvis du har brug for proaktiv og personlig rådgivning omkring dine disponeringer, så står vi klar til at tage en uforpligtende snak med dig.

Langt hovedparten af vores kunder er afdækket 8-10 måneder yderligere fra nærværende på deres forbrug af korn og foder til konkurrencedygtige priser. Det giver dem derfor en konkurrencemæssig fordel, og de får dermed fuld effekt af de stigende svine- og mælkepriser.

Du kan kontakte os på 73 707 505 eller ved at udfylde denne kontaktformular.

Vi disponerer for svineproducenten og planteavleren Torben Lei. Han er dækket ind med råvarer i halvandet år – og det betaler sig.