Skip to main content

Eskerod & Skovbøll er et nyetableret uafhængigt rådgivningsfirma hvor Coporate Governance er hjørnestenen i rådgivningen.

Strukturudviklingen i dansk landbrug er i en rivende udvikling i disse år og samtidig er landbrugserhvervet præget af stor eksponering mod markedsrisiko på såvel input som output siden af virksomheden. De stadig større virksomheder og den markante påvirkning fra udefra komne faktorer betyder, at der bliver stillet større krav til Coporate Governance eller på godt dansk God Selskabsledelse. Ét af de centrale elementer i Coporate Governance er risikostyring og her har de to partnere en omfattende erfaring.

Bag Eskerod & Skovbøll står de to bredt anerkendte rådgivere Jimmy Eskerod og Ole Skovbøll Jensen. Både Jimmy og Ole har arbejdet professionelt med risikostyring, handelsrådgivning, investering, driftsøkonomi, finansiering og strategi igennem flere år og rådgivet en lang række af de professionelle danske landbrug.

Eskerod & Skovbøll´s formål er, at udvikle de danske landbrug til i endnu højere grad end idag, at modstå markedsrisikoen og dermed opnå stabile gode økonomiske resultater.