Skip to main content

En ny gødningssæson står for døren, og gødningsproducenterne kommer traditionelt i markedet med nye priser i starten af juni måned. Hen over sommeren er der intet forbrug til markerne, og fabrikkerne producerer til lager, så gødningsproducenterne tilbyder lavere priser og varsler månedsstigninger med det formål, at få landmanden til at bære lageromkostningen.

Hvorvidt det er attraktivt at disponere i sommermarkedet kommer an på flere forhold, som hvad er udviklingen i energipriser og afgrødepriser, om der er udsigt til højere eller lavere kvælstoflagre, og sidst men ikke mindst hvad er de tilbudte gødningspriser og betalingsbetingelser.

Energi- og afgrødepriserne varsler lave gødningspriser

Gødningsproducenternes klart største omkostning i produktionen af kvælstofgødning er prisen på energi. Energipriserne er faldet kraftigt de seneste måneder, og det betyder at producenterne kan producere gødningen billigere, og dermed sælge til lavere priser end sidste år.

Mens energipriserne er afgørende for gødningsproducenternes produktionsomkostning, så afgøres den endelige gødningspris også af hvad gødningsproducenterne forventer der kan opnås af pris i markedet. Gødningsproducenterne kalkulere derfor også gødningsprisen ud fra hvad der forventes, at planteavleren kan betale, hvilket betyder at afgrødepriserne og forventningen til afgrødepriserne har stor betydning for prisen på gødning.

Når producenterne skal prisfastsætte ind i ny sæson, så ser de ind i et velforsynet afgrødemarked, hvor lagerne er høje, og udsigterne for ny høst er gode, og den kortsigtede prisudvikling på gødning giver altså grundlag for faldende priser på grund af de faldende afgrøde- og energipriser.

Mindre udbud af kvælstof

Mens den kortsigtede prisudvikling peger nedad, så afgøres den langsigtede prisudvikling i høj grad af, om der er udsigt til et øget udbud og lager af gødning.

Udviklingen i det globale udbud, efterspørgsel og lager fremgår af grafen herunder. Udbud og efterspørgsel aflæses i venstre side, mens udviklingen i lageret vises i den røde stiplede linje og aflæses i højre side af grafen.

Det globale udbud, efterspørgsel og lager af kvælstof

Grafen viser, at der frem til 2019 har været en lageropbygning på grund af en højere vækst i udbuddet end i efterspørgslen. Lageropbygningen har givet faldende priser på kvælstofgødninger. Især urea er faldet i pris, og da urea udgør 55% af kvælstofgødningen på verdensplan, er urea ledende for prisudviklingen.

De lave priser på urea betyder, at der investeres mindre i ny produktionskapacitet, og det resulterer i et faldende udbud i 2020. Efterspørgslen efter kvælstof forventes at være støt stigende, og dermed har vi udsigt til faldende kvælstoflagre frem mod 2022.

Grafen viser, at der fortsat er en komfortabel balance i verdens kvælstofforsyning, men vi forventer, at den strammere forsyning trods alt vil give stigende kvælstofpriser i de kommende år.

Attraktive priser tidligt på sæsonen

Som omtalt kommer de første priser på ny sæson normalt i starten af juni måned, men vi ser allerede nu, at nogle dele af grovvaren er i markedet med meget tidlige tilbud på ny sæson. Der er forlydender om, at nogle gødningsfabrikker mangler likviditet og derfor er i markedet ekstraordinært tidligt med lave gødningspriser.

Vi hører helt konkret NS 27-4 i bigbags leveret i juli måned til 165 kr. med spredebredde på 24-36 meter. Ønsker man løs levering, så hører vi priser på 170 kr. for NS 27-4 med betaling i foråret 2021.

Foruden ovenstående varer fra grovvaren, så hører vi om direkte import af polsk gødning. Gødningen er godkendt til 24 meters spredebrede og leveres i Østjylland. Der er tale om NS 26-13 til 157 kr., NS 30-7 til 172 kr. og svovlsur ammoniak med kornstørrelse på min. 3,55 mm til 145 kr., hvilket historisk set er attraktive priser.

Vi holder jer naturligvis løbende orienteret i nyhedsbrevene om opnåelige priser og betalingsbetingelser.

Dette blogindlæg er et uddrag af vores nyhedsbrev fra uge 19. Vores nyhedsbreve udsendes 1 gang ugentligt og indeholder værdifuld markedsopdatering for din virksomhed.

Har du brug for proaktiv sparring i en travl hverdag, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak om dine muligheder telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.