Skip to main content

I uge 38 har den amerikanske centralbank FED, for første gang siden finanskrisen, været tvunget til at øge dollarlikviditeten i markedet. Finanskrisen opstod ud af en likviditetskrise, hvor ingen havde tiltro til hinanden og derfor ikke ville låne ud, og det er derfor bekymrende, at der nu igen er tegn på en likviditetskrise i det amerikanske finansielle system.

Manglen på likviditet har givet sig udslag i markante rentestigninger i repo markedet, og som det fremgår af nedenstående graf, har repo renten været oppe i 10% i løbet af ugen. Repomarkedet er et enormt marked, og FED har i løbet af ugen pumpet ialt 278 mia. dollars ind i markedet med det formål at holde renten stabil.

Repo lån er kortsigtede lån, typisk lån natten over, hvor man sælger et aktiv, eksempelvis statsobligationer, og køber aktivet tilbage efterfølgende, nu blot tillagt en renteudgift, som beregnes på baggrund af repo renterne. Repo markedet bruges til likviditetsstyring for både banker og virksomheder, da man her med kort varsel kan få likviditet, til en billig rente, med sikkerhed i obligationer.

Køberne af obligationerne kan være både kommercielle banker og centralbanker, som har likvider til rådighed, og repo-markedet hjælper med at sikre, at bankerne har likviditet til at imødekomme deres daglige driftsbehov og opretholde tilstrækkelige reserver. Repo renten ligger typisk på niveau med FED´s ledende rentesats, men nogle gange bliver investorerne bange for udlån, som det var tilfældet under finanskrisen, eller nogle gange er der simpelthen bare ikke nok reserver eller kontanter i systemet til at låne ud.

FED forklarer, at årsagen til ustabiliteten i repo markedet skyldes ekstraordinære store skattebetaling, og at udstedelsen af store obligationsserier drænede markedet for likviditet. Det virker underligt, at FED ikke var klar over problemet, da det er FED der udstedte obligationerne.

FED forklarer sig med, at flere velkapitaliserede banker havde likviditet stående hos FED, og man havde forventet, at de store skattebetalinger og udstedelse af obligationer ville få reporenterne til at stige. Forventningen var, at når reporenterne steg, ville bankerne trække overskydende likviditet tilbage fra FED og låne dem ud i repomarkedet for at tjene den højere rente.

Bankerne blev imidlertid på sidelinjen, da de var bange for at låne ud i markedet, og FED måtte træde til med likviditet da renterne steg. FED vurderer nu, at der i de kommende uger vil være behov for yderligere likviditet, og har indtil videre besluttet, at de vil fortsætte likviditetsudpumpningen med daglige udstedelser af 75 mia. dollars frem til d. 10. oktober.

Vi holder øje med udviklingen, da en likviditetskrise i de amerikanske banker vil få store konsekvenser for de finansielle markeder. Skulle likviditetskrisen eskalere, vil det tvinge nogle banker til at sælge aktiver, som så vil resultere i kursfald til aktierne og stigende renter.

Er du i tvivl om hvad en eventuel ny finansiel krise kan betyde for dig?

I Eskerod & Skovbøll hjælper vi landbruget med at stå stærkere til morgendagens udfordringer.

Nysgerrig? Så kontakt os gerne på telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.