Skip to main content

I Eskerod & Skovbøll oplever vi, at den finansielle sektor er i gang med at positionere sig til en kommende periode med lavere vækst. Helt konkret oplever nogle af vores kunder øget krav til lønsomhed, krav til en klar fremtidig strategi, mens andre kunder bliver mødt med øgede bidragssatser til trods for aktuelle og fremtidige gode indtjeningsforhold.

For at kunne forstå den finansielle sektors bevæggrund for disse skærpede krav, skal man først og fremmest forstå den finansielle sektors forretningsmodel samt indtjeningsevne. Således har den danske finansielle sektor i de seneste år haft meget begrænsede nedskrivninger på udlån, hvilket skyldes lav arbejdsløshed, gode resultater i virksomhederne samt stigende priser på boligmarkedet. De lave nedskrivninger påvirker sektorens indtjening positivt, og betyder at bankerne har kunne levere gode regnskabsresultater, på trods af udfordringerne med lave rentemarginaler.

Nedenstående graf viser udviklingen i bankernes nedskrivninger, hvor det tydeligt fremgår at nedskrivningerne på udlån siden finanskrisen har været støt nedadgående. I flere perioder har nedskrivningerne endda været negative, hvilket skyldes tilbageførsler af tidligere hensættelser.

Men når en ny periode med lavere vækst rammer samfundet, vil den finansielle sektor stå overfor nye og øgede nedskrivninger på udlån, hvilket vil stille krav til at bankernes indtjening skal øges på anden vis. De øgede krav til indtjening betyder, at banker og realkreditinstitutter vil optimere deres forretning, enten gennem besparelser eller ved at hæve deres marginaler på lån og bidragssatser. Vi kan derfor forventer, at den finansielle sektor vil stille skærpede krav til deres landbrugskunder i en ny periode med lavere vækst, og det er derfor vigtigt, at man som landmand forbereder sig til de skærpede krav.

En del af disse krav tager udspring i, at landbrugets rammevilkår ligner mere og mere den øvrige industri, og derfor regulerer den finansielle sektor også i stigende grad landbruget som industrien. Det betyder øgede krav til egenfinansiering, soliditet, og god selskabsledelse og klarhed over virksomhedens strategi.

Hvad skal jeg gøre?

Der er i øjeblikket god indtjening i både mælke- og svineproduktionen, hvilket giver mulighed for at polstre sin virksomhed og samtidig opnå en forbedret forhandlingssituation overfor bank og realkredit. Polstringen kan bestå i afdrag på gæld, opsparing af et likvidt beredskab, optimering af realkreditbelåningen eller ved at indgå en flerårig aftale om bidragssatserne. Foruden polstring af virksomheden, og optimering af belåningen, består forberedelserne til en ny periode med lavere vækst også i, at give de finansielle samarbejdspartnere et klart billede af, hvor virksomheden rent strategisk skal bevæge sig hen.

Det strategiske arbejde giver ikke kun landmanden, men også landmandens interessenter et klart overblik over fremtiden. Én klar og præcis strategi giver overblik over fremtidige ejerforhold, investeringer, kapitalstruktur, optimering af produktionen og indtjeningen i virksomheden. Strategien giver dermed de finansielle samarbejdspartnere det nødvendige overblik, og betyder at dialogen er nemmere i en kommende periode, hvor den finansielle sektors behov for indtjening øges.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at forberede din virksomhed til en kommende periode med lavere vækst samt øgede krav fra den finansielle sektor.

I Eskerod & Skovbøll hjælper vi landbruget med at stå stærkere til morgendagens udfordringer.

Nysgerrig? Så kontakt os gerne på telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.