Skip to main content

Der er ingen tvivl om, at krigen i Ukraine fylder meget på afgrødemarkedet. I særdeleshed for danske landbrugsvirksomheder, som direkte er påvirket af krigen ved de stigende priser på afgrøder.

Der har siden krigens start været markante prisstigninger på bl.a. korn og gødning. Prisstigningerne påvirker naturligvis danske landbrugsvirksomheders disponeringer af korn og afgrøder, hvorfor risikostyring er mere relevant end nogensinde.

Vi ser ingen fremskridt i fredsforhandlingerne i Ukraine

Vi har i de sidste par måneder fulgt forhandlingerne mellem Ukraine og Rusland tæt, og der er desværre ikke rigtig fremskridt i forhandlingerne.

Rusland har derimod flyttet fronten til de østlige og sydlige regioner. Dette påvirker produktionen af vinterhvede, da hovedparten af Ukraines hvede bliver produceret i den østlige og sydlige del af landet. Ukraines produktion af hvede fremgår af skitseringen herunder, hvor de mørkegrønne områder viser, hvor størstedelen af Ukraines hvede bliver produceret.

Ruslands invasion af de østlige og sydlige dele af landet påvirker derfor de Ukrainske landmænds muligheder for at tildele gødning og passe deres afgrøder optimalt. Selve såningen bliver ikke påvirket nævneværdigt, da 95% af Ukraines hvedeareal er vinterhvede og derfor allerede er etableret.

Ukraines produktion af hvede

 

Bedre udsigter for majssåning

Ruslands flytning af fronten fra det nordlige til det østlige og sydlige Ukraine kan derimod have en positiv effekt på landmændenes såning af majs, da majsen primært dyrkes i de nordlige og centrale dele af Ukraine jf. nedenstående skitsering.

Ukraines produktion af majs

 

Krigen har imidlertid allerede resulteret i betydelige ødelæggelser i de nordlige regioner, og derfor forventer vi fortsat en betydelig nedgang i den ukrainske produktion af majs.

De seneste estimater fra vores kilder omkring Sortehavet er 4,2 mio. ha. majs mod 5,5 mio. ha. majs sidste år. Udbytterne forventes også at blive påvirket af mangel på hjælpestoffer, og de tidlige estimater lyder på 5,8 ts. pr. ha. mod sidste års rekordudbytte på 7,6 ts. pr. ha. Den samlede produktion af majs estimeres for nuværende til 24,4 mio. ts. mod 41,9 mio. ts. sidste år.

Ukraines produktion estimeres dermed til at falde med 17,5 mio. ts. ift. sidste år, og samtidig er der udsigt til et fald i USA’s arealer med majs pga. de høje gødningspriser. Den markante nedgang i forventningerne til den globale produktion af majs betyder, at følsomheden i kornmarkedet er høj overfor udfordringer i vækstsæsonen. Vi forventer derfor store prisudsving henover de kommende måneder, og dermed høj risiko for især kornkøbere.

Udviklingen i Ukraines produktion af majs (tal i mio. ts.)

Bliver der fred i Ukraine d. 9. maj?

Flere militæranalytikere spekulerer i muligheden for at Præsident Putin vil erklære krigen for vundet, når Rusland fejrer årsdagen for den russiske sejr i 2. verdenskrig d. 9. maj. Spekulationerne grunder i, at Rusland netop har sat massivt ind på at vinde de østlige og sydlige regioner, som samlet set dækker over Donbass-regionen. Da krigen startede var det netop en befrielse af Donbass-regionen, som var Putins argumentation for at angribe Ukraine. Derfor spekuleres der i, at dette er årsagen til Ruslands ændrede strategi.

Hvis Rusland erklærer krigen for vundet d. 9. maj, så vil det fra vesten og Ukraines synspunkt blive anset som en besættelse af Ukraine, og derfor vil sanktionerne mod Rusland næppe blive lempet.

Vi vil derfor stadig se store udfordringer for både den Ukrainske produktion af afgrøder og eksporten. Krigen har forvoldt betydelige skader på Ukraines infrastruktur, og Rusland blokerer Ukraines adgang til Sortehavet. Derfor forventer vi fortsat store udfordringer for den Ukrainske eksport på trods af en mulig nedskalering af krigen d. 9. maj.

Dette blogindlæg er et sammendrag af de sidste par ugers nyhedsbreve. Vores nyhedsbreve udsendes én gang om ugen til vores kunder og indeholder værdifulde markedsopdateringer for deres virksomheder.

Skal vi hjælpe din virksomhed?

Vi kan hjælpe dig med professionel handelsrådgivning omkring, hvordan du skal agere i en tid, hvor vi ser prisstigninger på både korn, gødning og andre afgrøder.

I Eskerod & Skovbøll arbejder vi proaktivt og vi har en individuel tilgang til hver enkelt kunde, således de får rådgivning, som er tilpasset deres individuelle virksomhed.

Du kan kontakte os på 73 707 505, hvis du ønsker at høre mere om, hvad vi kan tilbyde. Du kan også udfylde denne kontaktformular, og så vil vi kontakte dig.