Skip to main content

Danske landbrug er i dag så store, at de skal sidestilles og drives som en hver anden professionel drevet virksomhed. Det kræver, at der i hverdagen er en klar plan og strategi for, hvordan en række risikofaktorer skal håndteres med det formål at sikre virksomhedens økonomiske fundament og vækstmuligheder. Det handler kort fortalt om fremtidssikring og hardcore business.

Korrekt råvaredisponering er millioner værd

Selv om vi i Danmark ser ind i en høstsæson med rekordhøje udbytter, gør tørke i Europa, USA og Kina, en stram forsyningssituation hos de store eksportører – samt konflikten mellem Rusland og Ukraine – råvaremarkedet enormt følsomt. Det gør det svært at overskue markedet og vide, hvornår det rigtige tidspunkt for råvaredisponering er inde. Her kan investering i viden fra en ekstern sparringspartner hurtig være tjent hjem mange gange.

F.eks. udtaler vores kunde John Nørgaard:

”Med sparring fra Eskerod og Skovbøll er der ikke truffet én eneste forkert beslutning. Lige fra køb af korn, afsætning af grise og omlægning af lån. Eskerod og Skovbøll har længe tjent deres løn hjem.”

Læs Johns historie her…

På baggrund af vores analyser af råvaremarkedet, har vi gennem tiden ofte anbefalet vores kunder at afdække deres forbrug på lange kontrakter. Det har indtil nu sparet vores kunder for mange millioner kroner. En af de kunder, der har draget nytte af vores rådgivning, er Torben Lei. Han fortæller:

”Alle foderhandler er afsluttet til gode priser og til langt ud i fremtiden. Og sådan som markedet har bevæget sig, er det bare helt perfekt. Hvis jeg selv havde siddet med det, havde der været risiko for, at jeg havde været på bagkant. Jeg havde nok ikke turdet dække mig selv ind så langt frem, og det havde jo så gjort ondt nu med de stigende priser.”

Læs Torbens historie her…

Skal vi også hjælpe dig?

Ingen landbrugsvirksomheder er ens. Når vi hjælper vores kunder med at disponere råvarer, er det altid med udgangspunkt i den enkelte kundes behov og risikoprofil. Vi har bevist, at vores proaktive tilgang til både analysering og disponering i råvaremarkedet hjælper med at sikre en forbedret bundlinje hos vores kunder. Skal vi også hjælpe dig?

– så tøv ikke med at kontakte os.

Se alle vores kundecases her…