Skip to main content

Kinas svinebestand voksede i juli måned til 249,8 mio., hvilket er en stigning på 4,8% fra juni måned. Dette er Kinas første stigning baseret på årsbasis, og dækker ligeledes over en stigning i so-antallet til 25,3 mio. i juli måned, hvilket er en stigning på 4% fra juni. Vi kan dermed konstatere, at Kinas svinebestand er kraftigt stigende, og pt. er der ca. 6 mio. flere søer i Kina end i september måned 2019, hvor bestanden bundende ud med 19,6 mio. søer.

Med det nuværende tempo i forøgelsen af Kinas svinebestand viser vores beregninger, at Kina vil kunne vende tilbage til niveauet før ASF ultimo 2021. Vi har tidligere estimeret Kinas svinebestand til først at ramme tidligere tiders niveau i første kvartal 2022, men alt tyder altså for nærværende på, at dette vil ske i sidst i 2021.

En normalising af Kinas svinebestand vil betyde en øget efterspørgsel efter sojabønner og majs, hvorfor vi tidligere har haft anbefalet lang afdækning af disse, og gerne til 30.04.2022. Baggrunden for disse anbefalinger skyldes, at vi må forvente, at svinenoteringen vil have risiko for at falde i 2021, og vi ønsker ikke at påtage os risikoen for både at blive ramt på vores indkøbs- og afsætningsben på samme tid.

Samtidig kan vi kun på det kraftigste opfordre til, at få gjort din landbrugsvirksomhed så konkurrencedygtig som overhovedet muligt inden, da vi med en stor sandsynlighed kan konstatere, at de højeste svinepriser er agterude. I den forbindelse tilbyder vi at foretage en stresstest af din landbrugsvirksomhed, hvor vi kan trykteste din virksomheds indtjeningsevne i givne opstillede stressscenarier. Analysen vil således give dig klare indikationer om bl.a.:

  • Hvor robust er din indtjeningsevne, når vi korrigerer for konjunkturgevinster?
  • Hvor robust er din indtjeningsevne baseret på forskellige stressscenarier?
  • Hvor kan du optimere din indtjening for at kunne imødekomme dit afkastkrav?
  • Betaler du den “rigtige” rente- og bidragssats?
  • Er der mulighed for tillægsbelåning i realkredit?
  • Samt flere andre analyseresultater til gavn for optimering af din indtjeningsevne.

Udarbejdelsen af analysen er gratis for kunder med enten et Guld- eller Premium-abonnement.

For kunder med et Basis-abonnement koster analysen 5.000 kr. Kontakt os gerne for yderligere information.

Dette blogindlæg er et uddrag af vores nyhedsbrev fra uge 36.

Vores nyhedsbreve udsendes 1 gang ugentligt og indeholder værdifuld markedsopdatering for din virksomhed.

Har du brug for proaktiv sparring i en travl hverdag, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak om dine muligheder på telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.