Skip to main content

Der skabes historie i den danske svineproduktion i øjeblikket, og det som vi har oplevet fra starten af andet kvartal 2019 og til i dag er så usædvanligt, at det sandsynligvis aldrig vil ske igen. Den altafgørende baggrund er desværre massive udbrud af ASF i Kina, men det ændrer ikke på, at som tiden går, vil denne periode i dansk svineproduktion stå tilbage som et minde, der vil kunne huskes tilbage på med stor nostalgi.

Men hvor længe kan denne højkonjunktur blive ved? Det korte og enkle svar er, at så længe det gigantiske kinesiske underskud efter svinekød eksisterer, ja så længe vil den nuværende situation fortsætte. Der er intet som for nærværende indikerer, at Kina er ved at vinde sin kamp mod ASF, og det er derfor meget svært at forudsige, hvornår den kinesiske svineproduktion vil komme sig. Flere udenlandske anerkendte analytikere forudsiger, at genoprejsningen af den kinesiske svineproduktion vil vare mindst tre år fra nu, men kan det virkelig være rigtigt?

Hvis vi skal forsøge at give et konkret bud på genopretningen af den kinesiske svineproduktion, så vil vi tage udgangspunkt i flere relevante spørgsmål overfor lokale kinesiske producenter og virksomheder. Første spørgsmål er, hvornår skal man forsøge en genetablering eller en forøgelse af sin svineproduktion? Sådanne beslutninger er naturligvis behæftet med høj risiko, hvorfor disse beslutninger aldrig vil blive taget på samme tid, men derimod løbende.

Udfaldet af disse beslutninger vil derimod danne en fordeling, hvor den ene del vil basere sig på en optimistisk tilgang, hvor man vil lade sig lokke af meget høje afregningspriser/gevinstbelønninger. Den anden del vil basere sig på en skeptisk, og dermed en mere “vent og se” tilgang, som vil forsinke hovedparten af genetableringen. Denne del af de lokale producenter ønsker at se bevis for andres succeser, førend de selv ønsker at etablere produktion igen.

Et andet og meget relevant spørgsmål efter beslutningen om, hvornår man skal genopbygge, er naturligvis hvad genetableringernes succesrater bliver? En ting er således risikovilligheden, en anden ting er, hvorvidt produktionen igen vil blive reinficeret af ASF. Fordelingen af dette spørgsmål kan således opdeles i, hvorvidt der er tale om en vellykket genetablering, eller hvorvidt det kræver flere genetableringsforsøg før fuld produktion kan gendannes.

På de næstkommende sider skitseres henholdsvis de optimistiske og pessimistiske fordelinger, sammenholdt med succesraten for genetablering. Disse skitseringer forsøger med baggrund i ovenstående hypoteser omkring de lokale producenters overvejelser, at give et bud på, hvornår 80% af den kinesiske svineproduktion er genetableret.

Den optimistiske tilgang

Først skitseres den optimistiske tilgang, hvor der genetableres tidligt, men der opleves mange reinfektioner. I dette scenarie vil en genetablering vare 39 måneder fra august 2018, førend den kinesiske svinebestand er genetableret med blot 80%. Genopbygningen vil altså vare 3,25 år.

Dernæst skitseres den anden optimistiske tilgang, hvor der ligeledes genetableres tidligt, men nu opleves der en høj succesrate med få reinfektioner. Her vil det tage 31 måneder fra august 2018, førend den kinesiske svinebestand er genetableret med 80%. Genopbygningen vil altså vare ca. 2,5 år.

Den pessimistiske tilgang

Nu skitseres den pessimistiske tilgang, hvor der genetableres sent, og der opleves en lav succesrate med mange reinfektioner. Her ses det, at  det vil tage 42 måneder fra august 2018, førend den kinesiske svinebestand er genetableret med 80%. Genopbygningen vil altså vare ca. 3,5 år.

Slutteligt skitseres den pessimistiske tilgang, hvor der genetableres sent, og der opleves en høj succesrate med få reinfektioner. Her fremgår det, at det vil tage 32 måneder fra august 2018, førend den kinesiske svinebestand er genetableret med 80%. Genopbygningen vil altså vare lidt over ca. 2,5 år.

Konklusionen er, at upåagtet hvilken tilgang der benyttes, ses der ikke en genetablering af den kinesiske svineproduktion til 80% af tidligere produktion, før tidligst januar 2021 for det optimistiske scenarie, og tidligst i januar 2022 for det pessimistiske scenarie.

Vores bud er, at vi ikke ser en genetableret svineproduktion i Kina førend i 2022, men husk på at dette ikke betyder, at priserne vil forblive i rekordniveauer indtil da. En gradvis genetablering vil sænke importbehovet løbende samtidig med, at der må forventes øget konkurrence på eksportmarkedet i 2021 og 2022.

Alle eventyr har en afslutning

Alle eventyr har desværre en afslutning og de bobletilstande, som vi har på svinenoteringen i øjeblikket, vil naturligvis normalisere sig på et tidspunkt, og vi vil returnere til en normal dagligdag igen.

Men hvad vil status være, når vi på et tidspunkt kommer ud på den anden side af ASF i Kina, og dermed returnerer til normale tilstande, hvor vi igen skal konkurrere hårdt med blandt andet Spanien om eksportmarkederne? Vi kan naturligvis ikke spå flere år ud i fremtiden, men det vi indtil videre ved, er at den spanske eksport af svinekød er steget med 10% i 2019, hvilket er betydeligt mere end stigningen i slagtninger, og dette indikerer, at forbruget af svinekød i Spanien er faldet.

Spanien har eksporteret i alt 417.000 tons til Kina fra januar til september. Dette tal er steget 70% fra 2018 og repræsenterer nu 22,15% af Spaniens samlede eksport. Indtil for nylig var Spaniens største marked utvivlsomt Frankrig, men til sammenligning køber Kina nu næsten dobbelt så meget af Spanien som Frankrig. Der vil utvivlsomt blive en stor overforsyning af svinekød hos de lande, vi normalt konkurrerer mod, hvilket vil få priserne på kød til at falde massivt og forblive lave i en længere periode.

Derfor handler det om at få nedbragt dyr gæld og ikke mindst få foretaget de nødvendige investeringer, så man er rustet til at kunne konkurrere i en længere periode på 0-punkter, som tidligere ikke har kunne ladet sig gøre.

Grundlæggende handler den næstkommende periode om at få gjort virksomhederne mere robust til fremtiden, når svinepriserne engang falder igen.

Dette blogindlæg er et uddrag af vores nyhedsbrev fra uge 52. Vores nyhedsbreve udsendes 1 gang ugentligt og indeholder værdifuld markedsorientering for din virksomhed.

Er du mere nysgerrig på hvad nyhedsbrevet indeholder, og hvad Eskerod & Skovbøll kan gøre for dig, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.