Skip to main content

Når du som planteavler skal sælge dit korn, så er det vigtigt at du har en klar strategi for dit salg. Kornmarkedet er kendetegnet ved store prisudsving, og du risikerer som kornsælger, at foretage en forkert beslutning eller blive presset til at foretage salget på grund af likviditetsmangel eller udfordringer med lagerplads.

Den fundamentale situation til kommende sæson forventes igen at bringe store prisudsving i kornmarkedet, ligesom udviklingen i Covid-19 virussen desuden giver ekstraordinære udsving i priserne.

Den fundamentale situation er påvirket af et udfordrende efterår for til såningen i Europa og specielt i Frankrig, hvor hvedearealet er faldet med 6% i forhold til sidste år. Konsekvenserne af det lavere hvedeareal i EU vurderes til at reducere hvedehøsten med cirka 8 mio. tons i forhold til 2019 høsten, forudsat vækstsæsonen udvikler sig normalt.

De lavere arealer opvejes på den anden side af en mild vinter, og især i Rusland er hveden kommet godt gennem vinteren. De gode forhold i Rusland betyder at der forventes 8-12 mio. tons mere hvede i Rusland i denne sæson, og høsten forventes dermed at nå i omegnen af rekordhøsten fra 2017 på 86 mio. tons hvede.

Høsten på den nordlige halvkugle ser dermed ud til at nå samme niveau som rekordhøsten i 2019, men en gunstig vækstsæson bliver afgørende for at opnå rekordhøsten. I Eskerod & Skovbøll forventer vi prisfald i foråret baseret på den gode overvintring, og en god lagerforsyning efter sidste sæsons rekordstore hvedehøst, men usikkerheden på vejr udviklingen forstærkes af de lavere hvedearealer i Europa.

Læg en klar strategi

De høje prisudsving i hvedepriserne betyder øget risiko for at tage den forkerte beslutning. Samtidig taler det fundamentale forsyningsbillede for prisfald, og det er derfor vigtigt med en klar strategi for salg af den kommende høst.

Når du fastlægger din salgsstrategi, så er det vigtigt at du forholder dig til din risikoprofil. Risikoprofilen skal tage højde for hvor solid din økonomi er og hvad din budgetpris lyder på. Du skal derfor beregne hvilken salgspris, som du skal opnå, for at sikre overskud i din virksomhed, og derefter beregne følsomheden på kornprisens udsving.

Har du en lav risikoprofil, så er det vigtigt, at du sælger når din budgetpris er opnåelig. Har du derimod en høj risikoprofil, så kan du bedre satse på at kornmarkedets prisudsving giver anledning til højere priser.

Når du har styr på din risikoprofil, så er næste skridt i strategien, at du forholder dig til dit likviditetsbehov og din lager situation. Skal du sælge dit korn i høst på grund af lager og likviditet, så er det vigtigt, at du forhandler leveringsbetingelserne på plads med grovvaren i god tid.

Det er altid lettest at opnå en god rabat på tørring og rensning før, eller sammen med, den første handel med korn. Det er derfor vigtigt, at du er skarp i dine krav, og får en attraktiv rammeaftale forhandlet på plads.

Hos Eskerod & Skovbøll orienterer vi løbende vores kunder om udviklingen i kornmarkedet, og hjælper kunderne med fastlæggelse af handelsstrategi. Vi har en dyb indsigt i både børsmarkedet og engrosmarkedet, og det giver vores kunder værdifuld viden. Har du brug for sparring om fastlæggelse af din risikoprofil og handelsstrategi, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak.

Dette blogindlæg er et uddrag af vores nyhedsbrev fra uge 7. Vores nyhedsbreve udsendes 1 gang ugentligt og indeholder værdifuld markedsorientering for din virksomhed.

Er du mere nysgerrig på hvad nyhedsbrevet indeholder, og hvad Eskerod & Skovbøll kan gøre for dig, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.