Skip to main content

Priserne på råolie er hen over sensommeren faldet i pris, og priserne er nu nede på niveau med prisen før Ukraine-krigens udbrud. I dette blogindlæg giver vi dig et indblik i de mange faktorer, der er med til at påvirke olieprisernes udvikling på kort og lang sigt.

I vores seneste nyhedsbrev uddyber vi den komplekse situation i oliemarkedet, samt hvordan det påvirker prisudviklingen.

Herunder får du de vigtigste overskrifter fra det aktuelle marked:

  1. Det er valgår i USA, og de stigende oliepriser kom derfor ubelejligt for Præsident Biden. Det betyder, at der bliver frigivet olie fra de strategiske olielagre for at holde prisen nede. Vi ser ind i, at disse lagre skal bygges op igen.
  2. I Kina er der nultolerance i f.t. Covid19. Det har ført til massive nedlukninger og faldende efterspørgsel efter olie.
  3. Der er længe blevet talt og skrevet om en forestående recession. Som det fremgår af nedenstående graf, der viser Brent olieprisen i USD pr. tønde, ses det tydeligt, at olieprisen falder i perioder med recession (de lyse lodrette søjler)

  1. I USA har de stigende oliepriser betydet, at lysten til at investere i olieindustrien er steget p.g.a. udsigten til højere indtjening. Den øgede investeringslyst er med til at påvirke, at olieproduktionen følger med op.
  2. I f.t. Rusland er det ikke alle handelsaktioner, der er trådt i kraft endnu – en af dem er EU’s forbud mod import af olie fra Rusland, der først træder i kraft i december i år. Når sanktionen træder i kraft, betyder det, at Rusland skal finde nye afsætningskanaler. Lykkes det ikke, bliver de nødt til at sænke produktionen markant.
  3. Sidst men ikke mindst, så producerer OPEC landene lige nu 3,58 mio tønder under deres produktionsmålsætning. OPEC landene har en interesse i at beskytte deres indtjening. Det betyder, at vi ikke kan forvente, at OPEC landende har interesse i at skrue op for hanerne og øge mængden af råolie på markedet.

Forventninger til prisudviklingen på kort og lang sigt

De mange risikofaktorer gør, at olieprisen er meget følsom overfor de usikkerheder, der følger med den nuværende geopolitiske dagsorden.

På den korte bane er det vores vurdering, at der er risiko for, at vi ser ind i højere oliepriser. Samtidig skal vi huske på, at når recessionen rammer, viser historien os, at priserne igen vil falde på grund af en naturlig faldende efterspørgsel.

Dette blogindlæg er et udsnit af det nyhedsbrev, vi har udsendt den 28. september 2022.

I vores nyhedsbrev har vi uddybet de enkelte faktorer, og vi er også kommet med vores anbefaling til, hvordan vores kunder kan disponere ind i dette usikre oliemarked. I vores lukkede Facebook Forum – samt via SMS – holder vi også vores kunder løbende orienteret, så de har mulighed for at reagere i rette tid.

Over tid har vi med succes hjulpet vores kunder. Vil du gerne høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, skal du ikke tøve med at ringe eller skrive til os på telefon 73 70 75 05 eller mail info@eskeskov.dk

Se hele vores referenceliste her

Udfyld vores kontaktformular her