Skip to main content

FOOD OG BEVERAGE BUSINESSES

Skab kontinuerlig vækst,
øget konkurrencekraft og større bundlinje
i din food eller beverage business med skræddersyet
ekspertrådgivning fra Eskerod & Skovbøll

Moderne virksomhedsledelse af en kompleks food eller beverage business på topniveau kræver fokus og indblik 360 grader om forretningen.

Med afsæt i Risk Management tilbyder Eskerod & Skovbøll vækstskabende forretningsrådgivning, der giver dig eksklusiv ekspertviden på det område i din forretning, hvor en målrettet indsats kan skabe de største resultater.

Vores ekspertrådgivning bygger på mange års erfaring fra Danmarks største og mest komplekse virksomheder inden for primær produktion. Resultatskabende forretningsmæssige principper herfra, i særdeleshed Risk Management, kan erfaringsmæssigt overføres succesfuldt til food eller beverage businesses, som på samme vis opererer i en omskiftelig verden, hvor forretningen er underlagt signifikante eksterne risici som udsving på råvaremarkedet, udfordrede værdikæder og inflation.

Eskerod & Skovbøll tilbyder 1:1 ekspertrådgivning og sparring med udgangspunkt i den enkelte food eller beverage business

Vores ydelser tilbydes som henholdsvis standalone, abonnement og 1-årige forløb. Se den enkelte ydelse for mere information.

Risk Management

– Omfattende kortlægning af branchespecifikke risici
og strategisk prioritering af modforanstaltninger

Med professionel risikostyring udført af erfarne forretningseksperter afdækkes og prioriteres virksomhedens risikoprofil bestående af de interne og udefrakommende kontrollérbare risici, der kan påvirke forretningens konkurrenceevne og forrentning af egenkapital, herunder renterisiko, råvarerisiko, likviditetsrisiko og driftsrisiko.

Forløbet giver fuldt overblik over aktuelle risici i hele forretningens værdikæde og definerer konkrete modforanstaltninger for kritiske risikofaktorer, der ved korrekt eksekvering kan føre til lavere risikotryk, lavere rente, mere forudsigelig økonomi – og en fortsat stærk førerposition i en branche og verden under stadig forandring.

Forløbet omfatter:

 • Identifikation af risici via dybdegående analyse
 • Prioritering af risici efter sandsynlighed/konsekvens for virksomhedens konkurrence- og forrentningsevne
 • Strategisk planlægning og eksekvering af modforanstaltninger

Risk Management tilbydes som enkeltstående risikoanalyse eller et et-årigt forløb med risikoanalyse, kvartalsvis opfølgning på kritiske risici samt løbende 1:1 ekspertrådgivning.

Skal vi kontakte dig om Risk Management?

  Hvornår træffes du bedst?

  Commodities

  – Individuel og proaktiv rådgivning om handel med råvarer til fødevareproduktion via fremsynede markedsprognoser og adgang til unik viden og know-how

  Et Commodities-abonnement som fundament for sikring af et stabilt råvareflow giver konkurrencemæssige fordele i et komplekst råvare- og fødevaremarked.

  Abonnementet giver adgang til relevante markedsanalyser og -prognoser, individuel og proaktiv rådgivning og eksklusiv ekspertviden om bl.a. markedsmekanismer, børs- og engrosmarkedet, prissætning af råvarer samt alle aspekter af dansk fødevareproduktion, herunder energi.

  Med afsæt i den enkelte virksomheds risikoprofil yder vi skræddersyet rådgivning til sikring af et stabilt råvareflow. Rådgivningen bygger på en række forretningsrelevante prognoser og analyser, herunder:

  • Markedsanalyse inkl. udbud/efterspørgsel, pristrends samt politiske, økonomiske og klimamæssige forhold samt andre faktorer, der kan påvirke markedet
  • Risikoanalyse inkl. valutarisiko, prisvolatilitet, forsyningsrisici, politisk risiko og andre faktorer, der kan påvirke virksomhedens indtjening og stabilitet
  • Teknisk analyse inkl. prisgrafs- og trendanalyse, tekniske indikatorer mv.

  Du opnår dermed et stærkt fundament for et stabilt råvareflow via en unik mulighed for at udnytte en sjælden ekspertise og know-how, som typisk kun de største agro og food businesses i Danmark hidtil har stiftet bekendtskab med.

  Abonnementet omfatter:

  • 1:1 ekspertrådgivning
  • Skræddersyede markedsanalyser og -prognoser
  • Værdiskabende risikostyring med afsæt i den enkelte virksomheds risikoprofil

  Skal vi kontakte dig om vores Commodities-abonnement?

   Hvornår træffes du bedst?

   Advisory Board/Company Board

   – Løbende forretningsmæssig sparring med førende eksperter

   Eskerod & Skovbøll tilbyder deltagelse i advisory board/bestyrelse som menigt medlem eller som formand, hvor vi også varetager sammensætningen af et skræddersyet advisory board/bestyrelse til din food eller beverage business på baggrund af vores omfattende ekspertnetværk.

   Via deltagelse i advisory board/bestyrelse får du adgang til vores erfarne forretningseksperter omfattende viden og unikke know-how, der kan bidrage til effektiv eksekvering af forbedringsforslag, risikostyring og strategiske målsætninger.

   Deltagelse i Advisory Board/Company Board omfatter:

   • Løbende adgang til eksklusiv ekspertviden
   • Værdiskabende sparring på virksomhedens udvikling
   • Input til potentialer og risici, du bør tage handling på
   • Adgang til et omfattende professionelt netværk af branche- og forretningseksperter

   Vi deltager som din personlige sparringspartner i advisory boards/bestyrelser, hvor tillid og kendskab til dig og din virksomhed er omdrejningspunkt for en vedvarende styrkelse af din forretning. Betingelserne for deltagelse i Advisory Board/Company Board aftales individuelt.

   Skal vi kontakte dig omkring Advisory Board/Company Board?

   Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

   Sådan får du en konkurrencestærk food eller beverage business

   Verden omkring os er i forandring. Omskiftelige og ofte uforudsigelige globale, nationale og regionale forhold påvirker såvel omsætning som bundlinje for virksomheder i de råvareafhængige brancher.

   I dette whitepaper kan du læse om de vigtigste overvejelser, du som virksomhedsleder bør gøre dig netop nu for at skabe springbrættet for kontinuerlig vækst, øget konkurrencekraft og større bundlinje i din forretning, så du kan tage din virksomhed til next level – uanset omverdenens foranderlighed og skiftende konjunkturer.

   Download whitepaper

   Uafhængig vækstskabende forretningsrådgivning

   Eskerod & Skovbøll hjælper Danmarks største og mest komplekse landbrugsvirksomheder til stærkere værdikæde, højere eksekveringsevne og bedre bundlinje.

   Via vores unikke ekspertprofil og mangeårige erfaring inden for investering, forretningsudvikling, landbrug og fødevareproduktion kan vi tilbyde skræddersyet ekspertrådgivning, der styrker konkurrencekraften og hjælper ambitiøse virksomhedsledere til at nå deres mål.

   Mere om os

   Kontaktformular

   Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

   ×

    Energy

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

    Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

    FoodStuffs

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

    Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

    Production

    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

    ×

     Transport

     Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

     ×

     Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

     Landbrug

     Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dumm

     ×

     Fejl: Kontaktformular ikke fundet.