Skip to main content

I Eskerod & Skovbøll analyserer vi løbende de snitflader der påvirker vores kunders lønsomhed, strategi og som danner grundlag for vores kunders beslutninger. Analyserne bringes i vores ugentlige nyhedsbreve, og danner grundlag for den individuelle dialog som vi har med vores kunder. Analyserne omhandler foruden den løbende udvikling i finans- og råvaremarkeder også analyser af kød- og mælkemarkedet. Nedenstående analyse er et udsnit af vores nyhedsbrev fra uge 41, og omhandler udsigterne for mælkepriserne samt hvordan den enkelte mælkeproducent skal forholde sig.

Det globale mælkemarked ser ind i et halvår med nogenlunde balance mellem udbud og efterspørgsel, selvom usikkerheden omkring Brexit og COVID-19 kan risikere at påvirke forbruget negativt. Når vi ser på produktionssiden, så er der 4 vigtige producenter, som er de dominerende på eksportmarkedet, og derfor har stor indflydelse på den danske mælkepris.

New Zealand og Australien

New Zealand og Australien har i år haft fordelagtige vejrforhold, og vi forventer at de kommende måneder vil give en øget vækst i de to landes mælkeproduktionen. Vores vurdering bakkes op af en netop offentliggjort rapport fra Rabobank, hvor banken forventer en stigning i produktionen på 2% i New Zealand og 2,8% i Australien i 2020/21 i forhold til 2019/20.

I New Zealand har det været en mild vinter, hvilket har givet en god græsvækst her i starten af deres højsæson, hvilket giver grundlag for en høj mælkeydelse hos de New Zealandske mælkeproducenter. Australien har efter 3 års tørke endelig haft et år med tilpas mængde nedbør, hvilket har genoplivet græsmarkerne og dermed sænket foderomkostningerne. Lavere foderomkostninger betyder at Australien igen er konkurrencedygtig, og at deres mælkeproduktion nu igen er stigende.

New Zealand og Australien er, på grund af deres geografiske placering, traditionelt de største eksportører til Kina. Kina er det største vækstmarked for mejeriprodukter, og udsigten til øget konkurrence fra New Zealand og Australien vil begrænse de europæiske mejeriers muligheder for øget eksport til Kina.

USA

I USA oplevede mælkepriserne et kraftigt fald under COVID-19 nedlukningen i foråret, da en stor del af USA´s forbrug går til restauranter og food service. Priserne har fået et comeback efter genåbningen, og har nu nået samme niveauer som før COVID-19.

USA´s mælkeproduktion er steget 1,8% i perioden januar-august 2020 i forhold til samme periode i 2019, og forbruget er steget tilsvarende, da fase 1 handelsaftalen med Kina har resulteret i en ganske markant stigning i eksporten af mælkepulver på cirka 25%.

Når vi ser frem mod de kommende måneders udvikling i mælkeproduktionen, så er det værd at bemærke de mange naturbrande i Californien, som forventes at reducere antallet af malkekøer i staten. Californien er USA´s største mælkeproducerende stat med cirka 18% af USA´s mælkeproduktion, og vi kan derfor forvente, at væksten i USA´s mælkeproduktion vil være mindre de næste 6 måneder, og dermed alt andet lige begrænse konkurrencen fra USA på eksportmarkedet.

Europa

I Europa har priserne oplevet mindre fald i forbindelse med COVID-19, men overordnet set har efterspørgslen i EU været stabil. EU har samtidig haft en stigning i eksporten til Kina i 2020, hvor især eksporten af vallepulver stiger. Den stabile afsætning kombineret med relativt lave foderomkostninger får Europas mælkeproducenter til at øge indvejningerne. Nedenstående skitsering viser udviklingen i indvejningerne, hvor det fremgår at der samlet set er indvejet 2% mere end i 2019.

Udviklingen i EU´s mælkeindvejninger

 

Vi forventer indvejningerne vil fortsætte stigningerne i de kommende måneder primært på grund af fornuftige afregningspriser. Samtidig betyder de lave oksekødspriser at der slagtes færre køer, og den enkelte mælkeproducent forsøger at optimerer indtægterne på mælkeproduktionen og i mindre grad hente indtjening ved salg af kød.

Hvad kan vi forvente af mælkeprisen?

Den stigende produktion i EU stiller krav om en stærk efterspørgsel både internt i EU og på eksportmarkederne. Vi har traditionelt en høj efterspørgsel i EU op mod jul, og det er derfor vores forventning priserne vil være stabile frem mod årsskiftet. Når vi kommer ind i 2021, forventer vi fortsat vækst i produktionen, men en lavere vækst i EU´s forbrug, og derfor er det afgørende for den europæiske prissætning med en god efterspørgsel fra eksportmarkederne.

Vi forventer konkurrencen fra New Zealand og Australien bliver øget i de kommende 6-9 måneder, og derfor bliver det vanskeligt for EU at opretholde en tilpas høj vækst i eksporten. Vi ser derfor risiko for et mindre prisfald i starten af 2021. Omfanget af prisfaldet afgøres i høj grad af udviklingen i COVID-19, og især hvordan sygdommen udvikler sig på det vigtige kinesiske marked.

Det europæiske mælkemarked står desuden med en markant usikkerhed i forhandlingerne om Brexit. Der forhandles fortsat om en handelsaftale, og det er for nuværende umuligt at forudsige udfaldet af forhandlingerne. Storbritannien er det tredje største eksportmarked for danske mejeriprodukter, og dermed vil det få konsekvenser for indtjeningen hos mejerierne hvis det ender med et Brexit uden handelsaftale. Indtjeningen vil blive presset af forhøjede omkostninger til kontrol af fødevarer ved grænsen, valutarisiko og risiko for tab af markedsandele.

Hvad skal du gøre?

I vores optik handler det grundlæggende om at få gjort din landbrugsvirksomhed så konkurrencedygtig som overhovedet mulig, og samtidig få overblik over dit likvide beredskab. I den forbindelse tilbyder vi at foretage en stresstest af din landbrugsvirksomhed, hvor vi kan trykteste din virksomheds indtjeningsevne samt krav til likviditet i givne opstillede stressscenarier.

Analysen vil således give dig klare indikationer om bl.a.:

  • Hvor robust er din indtjeningsevne, når vi korrigerer for konjunkturgevinster?
  • Hvor robust er din indtjeningsevne baseret på forskellige stressscenarier?
  • Hvor kan du optimere din indtjening for at kunne imødekomme dit afkastkrav?
  • Betaler du den “rigtige” rente- og bidragssats?
  • Er der mulighed for tillægsbelåning i realkredit?
  • Hvor stort et likviditetsberedskab bør du have?
  • Samt flere andre analyseresultater til gavn for optimering af din indtjeningsevne.

Udarbejdelsen af analysen er gratis for kunder med enten et Guld- eller Premium abonnement.

For kunder med et Basis-abonnement koster analysen 5.000 kr.

Kontakt os gerne for yderligere information.

Har du også brug for analyser og sparring omkring de snitflader der påvirker din lønsomhed, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak om dine muligheder på telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.