Skip to main content

Vores kunde, brødrene Jens Peder og Thomas Rasmussen fra I/S Askgård, står overfor en mulig tvangslukning grundet Aarhus kommunes seneste udmelding omkring et forslag til et nyt sprøjteforbud.

Hos Eskerod & Skovbøll står vi naturligvis bag Jens Peder og Thomas Rasmussen og støtter deres kamp, og generelt hele landbrugets, mod i vores øjne en forkert regulering.

Ligesom Jens Peder og Thomas Rasmussen mener Eskerod & Skovbøll, at forslaget fra Aarhus kommune er yderst forkert, og at det ikke bygger på faglig begrundelse. Det er vores mening, at Aarhus kommune bruger landbruget som syndebuk for forurening i grundvandet, som i virkeligheden er forårsaget af punktkilder såsom lossepladser, vaskepladser, industrigrunde samt både det offentliges og privates brug af ukrudtsmidler, maling med mere. Det er hovedrystende, at der fra kommunes side ikke kan fremlægges hvilke boringer, der er forurenet. Fakta er, at ikke én eneste af i alt 97 sløjfede drikkevandsboringer gennem de sidste 20 år er blevet sløjfet pga. dyrkning i landbruget. Sådanne usande udsagn giver ikke blot store økonomiske problemer for danske landmænd, men det giver også det danske landbrug et dårligt ry.

I/S Askgård ved Malling har ligeledes fået af vide, at deres landbrug har påvirket omkringliggende grundvandsboringer, men kan heller ikke få oplyst hvilke, der er tale om. De har sidenhen selv fået foretaget analyser på omkringliggende grundvandsboreringer og det er her blevet konstateret, at Askgårds landbrug samt deres dyrkningsprincipper ikke har påvirket grundvandet.

”Mange landmænd er ikke klar over, hvad der er på vej, før de får brevet fra kommunen”, fortæller Jens Peder. Derfor anbefaler han kraftigt, at andre landmænd på forhånd skal få undersøgt deres markkort og generelt sætte sig ind i, hvad et sprøjteforbud kan betyde for deres landbrugsvirksomhed.

Derudover opfordrer Jens Peder andre landmænd til at støtte den gode sag ved at melde sig ind i Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, som står bag den retssag, der er på vej mod staten i forbindelse med det seneste forslag om sprøjteforbud.

Du kan læse artiklen, som Effektivt Landbrug bragte om Jens Peder og Thomas Rasmussen her samt følge med i arbejdet fra Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse på deres Facebookside.