Skip to main content

Kom på forkant med en ESG Værdi Analyse

Vil du have et overblik over dine bæredygtige investeringer, så er en ESG Værdi Analyse fra Eskerod & Skovbøll et rigtig godt værktøj.

Vi har sparret med flere pengeinstitutter, og ud fra deres tilbagemeldinger har vi udviklet et professionelt analyseværktøj, der belyser værdien af de bæredygtige tiltag, du formentlig allerede gør i dag.

Brug analysen når du skal:

  • aflevere regnskab og budget i banken
  • kommunikere med medarbejdere, samarbejdspartnere og omverdenen
  • tiltrække arbejdskraft
  • lave strategiske handlingsplaner
  • gøre arbejdet med bæredygtighed konkret

Pres fra omverden gør dit arbejde med bæredygtighed til en værdiskabende investering

Er du ikke allerede i gang med at dokumentere dine bæredygtige initiativer? Her er 3 gode grunde til, at du bør gå i gang med arbejdet nu, så du fremtidssikrer din virksomheds eksistensgrundlag.

Dokumentation bliver et lovkrav i dit samarbejde med banken

Mange banker efterspørger det allerede, og snart skal alle landets pengeinstitutter dokumentere deres landbrugskunders grønne profiler overfor Finanstilsynet og EU. Lovgivningen er vedtaget og træder i kraft løbende – startende med de største banker.

Det bliver således et krav, at du kan dokumentere din virksomheds bæredygtige initiativer sammen med f.eks. aflæggelse af dit årsregnskab eller for at opnå billig grøn finansiering.

Dine bæredygtige initiativer får betydning for din fremtidige ’Licence to operate’

I fremtiden får bæredygtighed indflydelse på, hvilke muligheder du har for at drive din forretning. Jo bedre du har styr på dine initiativer, jo lettere får du ved at møde de krav, dine samarbejdspartnere kommer til at stille.

Du kan nemlig forvente at blive mødt med øgede krav fra dine samarbejdspartnere. Det kunne f.eks. være virksomheder som Arla og Danish Crown. Med deres ambitiøse CSR-strategier, kommer de til at påvirke din måde at drive virksomhed på, hvis du skal have mulighed for at afsætte dine produkter til dem.

Dansk Landbrug er i verdensklasse – det er der bare mange, der ikke ved!

Landbruget bliver ofte beskyldt for både dårlig dyrevelfærd og miljøsvineri i medierne. Det kan kun lade sig gøre, fordi den danske befolkning er uoplyste, og fordi branchen, som helhed, ikke har været dygtige nok til at fortælle, hvor kompetent og professionelt dansk landbrug bliver drevet.

Her har hele landbruget et fælles ansvar for at tegne et korrekt billede af virkeligheden, ved at kommunikere egne indsatsområder. Jo flere, der dokumenterer og kommunikerer fakta, jo lettere bliver det for befolkningen at forholde sig kritisk til den information, de f.eks. får fra politisk hold. En øget kommunikationsindsats skal du derfor se som hjælp til selvhjælp.

ESG er et strategisk valg

Arbejdet med bæredygtighed er som udgangspunkt et frivilligt strategisk valg. Men lovkrav og pres fra omverden gør, at dansk landbrug bliver tvunget til at forholde sig til emnet nu. Derfor anbefaler vi, at du får udarbejdet en overordnet virksomhedsstrategi, som også indeholder målsætninger for dit ESG-arbejde. På den måde gør du dit arbejde med bæredygtighed til en målrettet værdiskabende investering, som du kan følge og udvikle din virksomhed ud fra.

Flere af vores kunder har allerede fået udarbejdet en ESG Værdi Analyse – skal du være den næste?

Du tænker måske, at arbejdet med at dokumentere dine bæredygtige indsatser virker både uoverskueligt og tidskrævende. Det er du ikke ene om. Ved at lade os gøre arbejdet sparer du tid. Til gengæld får du en professionel og overskuelig værdianalyse, du f.eks. kan vedlægge dit årsregnskab eller præsentere på det næste personalemøde.

Læs hvilken værdi ESG Værdi Analysen skaber for Brunshøjgaard I/S her.

Kontakt os på 73 707 505 eller ved at udfylde denne kontaktformular, så tager vi en snak om dine muligheder for at komme foran med en ESG Værdi Analyse.