Skip to main content

Det er dyrt ikke at være i aktiemarkedet

Endelig kan vi byde 2021 velkommen, og ikke mindst sige farvel til 2020, som på flere områder vil være et år, som for mange ikke vil kunne forbindes med noget positivt. Men ser vi på aktiemarkedet har vi faktisk haft et rigtigt solidt og godt år, og mange af vores kunder har afkast på store tocifrede procentsatser.

Siden vi mente, at aktiemarkedet havde set bunden i slutningen af marts måned (nyhedsbrevet fra uge 14) er markedet steget over 50%, og en lang række individuelle aktier som f.eks. AP Møller er steget over 100%.

Vi havde grundlæggende den holdning, at markedet (SP500) ville kunne stige til minimum indeks 4.000, hvilket absolut stadig er indenfor rækkevidde, da der nu kun er ganske få procenter til, at vi rammer disse niveauer.

Vores holdning har hele tiden været, at det kan være dyrt ikke at være i aktiemarkedet, da markedstiming er dét, som driver de store afkast.

Dette argument understøttes bedst ved nedenstående skitsering, hvor SP500´s gennemsnitlige årlige afkast de seneste 20 år synliggøres.

Konsekvenser ved markedstiming

Her fremgår det, at det årlige gennemsnitlige afkast har været på 10,05%. Men har man i selvsamme periode ikke været i eksponeret i markedet i blot de 10 bedste handelsdage i disse 20 år, ja så havde afkastet kun været på 1,87%!

Endnu værre bliver det, hvis man havde været ude af markedet i de 20 bedste stigningsdage, idet det årlige afkast var blevet forvandlet til et minus på 3,17%.

Slutteligt havde det årlige afkast været negativt med hele 7,27%, hvis man som investor havde misset de 30 bedste handelsdage. Vi taler således om, at hvis man ikke havde været i markedet i blot den bedste måned ud af de 240 måneder svarende til 20 år, ja så ville der have været en forskel på hele 17% i det årlige gennemsnitlige afkast.

Vi fik en ny chance i efteråret

En del af de kunder, som ikke kom med på aktietoget i marts måned, fik endnu en mulighed i efteråret, hvilket vi påpegede i vores nyhedsbrev fra uge 41.  Baggrunden for vores holdning var meget klar, idet vi havde en stærk forventning om nye og øgede stimulanser fra centralbankerne. Desuden gav den historiske aktieperformance grundlag for, at der igen kunne være aktiestigninger forude.

Nedenstående skitsering viser sæsonudsving i SP500 for perioden 1985 til 2018, hvilket til dels understøttede vores opfattelse om et fortsat positivt aktiemarked. Således var det ret nemt og tydeligt at afkode, at historisk set har både 1. og 2. kvartal været gode aktiekvartaler, mens 3. kvartal typisk har været præget af en sidelæns bevægelse. Samtidig fremstår det, at 4. kvartal og i særdeleshed december måned er fremragende rent afkastmæssigt.

Sæsonmæssige afkastudsving i SP500 1985-2018

Vores afkastforventninger i oktober lød på et potentiale op mod 20% i løbet af de næste 6 måneder. I skrivende stund har markedet belønnet os med knap 15% afkast på indeksplan, og vi forventer fortsat at vores target bliver indfriet, og SP500 dermed når de 4.000 på indeksplan.

Er din rådgiver dygtig nok?

Markedstiming kan altså have en høj pris, og selvom man som almindelig investor kan være præget af frygt grundet mange af de aktuelle og alvorlige økonomiske temaer, ja så er det (endnu) ikke på Wall Streets aktuelle dagsorden.

Når man som rådgiver f.eks. ikke anbefaler sine kunder at købe aktier eller være involveret i aktiemarkedet overhovedet, skal man derfor i den grad være sikker i sin sag. Her nytter det ikke noget, at frygten tager over, og man tror at dommedag nu endelig er kommet, og alle virksomheder lukker i morgen. Dette sker naturligvis ikke.

Desværre modtager vi i øjeblikket en del henvendelser fra frustrerede kunder, som har stået mere eller mindre ”kontant” siden marts måned 2020, hvilket i den grad er ærgerligt og en direkte forkert beslutning. Her hjælper det desværre ikke på kundernes afkast, at de “fine” godkendelser til investeringsrådgivning er hjemtaget, når de reelle kompetencer til at yde selve investeringsrådgivningen er mangelfulde.

Vores råd til jer er, at I skal sætte større krav til de personer, som hjælper jer med jeres investeringer. Disse krav omhandler ikke kun, at de pågældende rådgivere har de nødvendige tilladelser – de skal simpelthen også have erfaringen til at kunne afkode og forstå markedstemaerne samt bevægelserne heraf.

Dette blogindlæg er et uddrag af vores nyhedsbrev fra uge 1.

Vores nyhedsbreve udsendes 1 gang ugentligt og indeholder værdifuld markedsopdatering for din virksomhed.

Har du brug for proaktiv sparring i en travl hverdag, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak om dine muligheder på telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.