Skip to main content

Råvaremarkedet oplever i øjeblikket markante prisstigninger, hvor det kræver kendskab til markedet for at kunne analysere udviklingen og afkode tendenserne.

Vi giver her et indblik i baggrunden for de eksplosive stigninger, som vi i øjeblikket oplever i råvaremarkedet.

Vejrforhold og stigende inflation skaber røre i råvaremarkedet

De globale slutlagre er faldet i dette eksportår, og de lave lagre betyder, at afgrødemarkedet reagerer kraftigt på negative nyheder for afgrødeforsyningen.

Der er derfor stor opmærksomhed på vejret hos de store producenter af afgrøder, hvor vejret på det seneste har udviklet sig ugunstigt for afgrødernes udvikling. Da der samtidig er markant spekulativ interesse fra både fonde, og ikke mindst kapitalforvaltere, som ønsker en beskyttelse mod den stigende inflation, bliver reaktionerne på de negative nyheder forstærket, mens de positive nyheder får mindre opmærksomhed.

Nedenstående skitseringer viser, at forholdsmæssige store andele af spekulative penge uden kommerciel interesse aktuelt bruger råvarerelaterede investeringer i deres investeringsporteføljer.

 

 Globale kapitalforvaltere satser på commodities (råvarer)

Globale kapitalforvaltere satser på commodities (råvarer)

 

Desuden viser nedenstående skitsering, at kapitalforvalterne i øjeblikket har en risiko i deres investeringsporteføljer, som på nuværende tidspunkt er på de højeste niveauer de seneste 20 år.

Den høje påtagelse af risiko skyldes som nævnt, at porteføljeforvalterne ønsker at ”forsikre” sig mod den stigende inflation, hvorfor de i særdeleshed investerer i råvarer, banker og materialer. Stigningseffekten i både råvarer og materialer bliver derfor selvforstærkende, og de spekulative positioner bliver blot større og større.

 

Andel (%) af kapitalforvaltere med højere risiko end normalt

Andel (%) af kapitalforvaltere med højere risiko end normalt

.

Fondene præger markedet

De overvejende negative nyheder for forsyningssituationen for majs, grundet vejrforholdene i Brasilien, er godt nyt for fondene i afgrødemarkedet, da de siden august måned har øget deres andel af spekulative købte kontrakter markant.

Udviklingen i de spekulative fondes nettopositioner fremgår af nedenstående skitseringen. Her fremgår det, at fondene ligger med netto 402.000 kontrakter majs svarende til 51 mio. ts. majs, og den nuværende nyhedsstrøm styrker blot fondene i deres positionering.

 

De spekulative fondes nettopositioner i majs

De spekulative fondes nettopositioner i majs

Fondenes markante positionering betyder, at når/hvis nyhedsstrømmen på et tidspunkt vender til den mere afgrødepositive side, kan der være lagt op til betydelige prisfald. Man skal dog have i mente, at de kraftige føromtalte inflationsforventninger, og kapitalforvalternes spekulationer heri, kan holde afgrødepriserne ”unaturlige” høje til trods for mere afgrødevenligt vejr.

Samtidig er udviklingen omkring COVID-19 ligeledes en markant joker, da en skalering af smitte vil forstyrre de globale forsyningslinjer og ikke mindst Kinas efterspørgsel efter yderligere råvarer.

.

Et troværdigt beslutningsgrundlag minimerer risikoen for fejldisponeringer

Det globale forsyningsbillede er i øjeblikket særdeles mudret, og præget af de føromtalte faktorer, hvilket øger risikoen for fejldisponeringer både ved køb og salg.

Vi minder i den forbindelse gerne om, at de 2 grundmekanismer, som altid styrer et markedet, er frygt og grådighed, og begge disse mekanismer er lige irrationelle. I øjeblikket er markedet præget af frygt og spekulation, og der ”gættes” ivrigt på forsyningsbalancerne til kommende sæson, hvilket er naturligt i et vejrmarked.

I Eskerod & Skovbøll afholder vi os fra at gætte på udviklingen. Risikoen for fejldisponeringer stiger proportionelt med antallet af gætterier, hvorfor vi i stedet forholder os til estimater fra den mest troværdige kilde i markedet – USDA. Rapporten fra USDA deres udbytteestimater til ny sæson er endnu ikke har offentliggjort, og dette sker først i forbindelse med deres WASDE-rapport d. 12. maj.

Ved at benytte WASDE-rapporten bygger vi vores rådgivning på en sikker kilde sammen med vores mange årig erfaring med branchen og markedet.

Dette blogindlæg er et uddrag af vores nyhedsbrev fra uge 17. Vores nyhedsbreve udsendes 1 gang ugentligt til vores kunder og indeholder værdifuld markedsopdatering for din virksomhed.

 

Skal vi hjælpe din virksomhed med disponering af råvarer?

Har du brug for proaktiv og personlig rådgivning omkring dine disponeringer, så står vi klar til at tage en uforpligtende snak med dig.

Langt hovedparten af vores kunder er afdækket 8-10 måneder yderligere fra nærværende på deres forbrug af korn og foder til konkurrencedygtige priser. Det giver dem derfor en konkurrencemæssig fordel, og de får dermed fuld effekt af de stigende svine- og mælkepriser.

Du kan kontakte os på 73 707 505 eller ved at udfylde denne kontaktformular.

Læs mere om, hvordan kvægproducenten Laurits Jespersen fik styr på sine handler med en skarp markedsorientering og dermed har fået en større og mere stabil indtjening.