Skip to main content

Den nye fodersæson nærmer sig. Sæsonen skydes i gang i løbet af maj måned – typisk efter USDA’s udbuds- og efterspørgselsrapport (WASDE-rapporten). Normalt er det startskuddet for grovvareselskabernes salgskampagne, men sådan går det ikke i år – bl.a. fordi de ekstraordinært høje prissætninger på bl.a. korn gør det svært at disponere og få forbrug og økonomi til at hænge sammen – særligt blandt svineproducenterne.

Krigen i Ukraine gør sit til at smide brænde på bålet.

Priserne på svinefoder blev suspenderet, da Rusland gik ind i Ukraine den 24. februar. Det betød, at det blev umuligt at få oplyst priser, og at prisen på foder steg fra ca. 230 kr. pr. 100 kg. til nu at blive handlet omkring 306 – 311 kr. pr. 100 kr. – altså en stigning på hele 70 kr.

Skal vi opnå priser som inden invasionen, og disse udelukkende skal opnås på kornandelen (75%) betyder dette, at kornet skal falde med 105-110 kr. pr. 100 kg. Det, tænker vi, ikke er et realistisk scenarie, da det ikke kun er korn, som er steget, men også protein, fedt og mineraler.

Hvis kornet falder til dét, som vi kalder ‘en fair pris’, skal vi ned i et niveau omkring 200 kr. Forestiller vi os, at Ukraine-konflikten løses, at der etableres en afgrødekorridor – og at der ikke sker flere vejrmæssige udfordringer, vil det udløse et prisfald på ca. 50 kr. pr. 100 kg.

Et prisfald på 50 kr. pr. 100 kg korn vil betyde små 40 kr. i foderet, hvilket igen vil bringe foderprisen ned i ca. 270 kr. Den resterende del, for at komme ned på en prisniveau som før Ukrainekonflikten, skal findes i indkøb af sojaskrå, fedt og mineraler.

Prisen på sojaskrå kan få en vigtig rolle at spille

Sojaskrå er her interessant, fordi der er forventninger om en stor avl til høst 2022. Men…..

Den amerikanske dollar er steget med over 15% siden sidste sæsons foderhandel, og da sojaskrå handles i dollar, betyder dette, at der skal en svækkelse af valutaen til for at opnå virkelig lave proteinpriser. Sojaskrå handles lige nu på ny termin til ca. 360 kr. Korrigerer vi for føromtalte valutaudvikling, ser vi ind i et prisniveau på sojaskrå på omkring 300 kr. pr. 100 kg.

Vores vurdering er, at prisen på den rene sojaskrå ikke er dyr p.t. Men falder sojaskråen med f.eks. 10%, vil det betyde et fald på 6-8 kr. pr. 100 kg. foderblanding. Og det kan gøre verden til forskel hos trængte svineproducenter og i sidste ende få stor betydning for den pris, vi skal betale for kødet i køledisken.

Dette blogindlæg er et sammendrag af sidste uges nyhedsbrev. Vores nyhedsbreve udsendes én gang om ugen til vores kunder og indeholder værdifulde markedsopdateringer for deres virksomheder.

Vi kan hjælpe dig med at styre igennem de rørte vande

Der kan selvsagt være mange penge at spare i årets handel, hvis der rammes rigtigt. Tænker du, at det er ekstra svært at navigere i råvaremarkedet lige nu, sidder vi klar til at hjælpe dig – så tøv ikke med at kontakte os.