Skip to main content

Vi har flere gange tidligere i vores nyhedsbreve og senest i uge 6 beskrevet, hvordan situationen med afrikansk svinepest (ASF) syntes ude af kontrol i Østeuropa. Vores bekymring herfor skyldes, at hele forudsætningen for Danmarks eksporteventyr af svinekød er bygget på to grundlæggende forudsætninger:

  • Hastigheden af en genetablering af den kinesiske svineproduktion. Vi har tidligere (uge 52 og senest uge 37) beskrevet, at vi i det mest optimistiske scenarie tidligst har en genetableret svineproduktion primo 2022, men i det mest realistiske scenarie en genetableret svineproduktion ultimo 2021. Resultatet af en gradvis genetablering må forventes at være et faldende importbehov af svinekød samtidig med, at der må forventes øget konkurrence på eksportmarkederne. Svinenoteringen vil derfor alt andet lige komme under pres. Slutteligt vil Kina efterspørge større mængder råvarer såsom majs og sojaskrå, hvilket kan fordyre produktionsprisen.
  • Det er en forudsætning for vores eksporteventyr, at vi selv formår at holde ASF ude af landet, hvorfor vi løbende har observeret udviklingen af ASF i Europa meget nøje. Faktum er, at antallet af ASF-tilfælde inden for EU-lande har været markant stigende i løbet af det seneste år, og sygdommen blev i 2019 for første gang nogensinde også konstateret i Slovakiet (juli 2019, baggårdsgrise) og Serbien (august 2019, baggårdsgrise). Samtidig kunne der løbende også registreres et stigende antal smittetilfælde i Polen meget tæt på den tyske grænse.

Derfor kunne det også ligge i kortene, at det kun var et spørgsmål om tid førend, vi vil kunne konstatere et reelt smittetilfælde i Tyskland. Således blev der i ugen konstateret ASF i et vildsvin ved Brandenburg, som ligger i Spree-Neisse regionen.

Et konstateret tilfælde af ASF i Tyskland sætter en lang række forskellige tiltag i gang fra de tyske myndigheder. Således er der igangsat afsøgninger for andre mulige døde vildsvin i området for at kunne konstatere sygdommens omfang. Desuden er der planlagt en pressekonference fredag middag fra de lokale tyske myndigheder, hvor der vil blive præsenteret foranstaltninger samt hvilke områder, som berøres heraf.

Myndighederne har allerede oplyst, at der kan blive tale om en begrænsning af menneskelig- og køretøjmæssige aktiviteter, forbud mod jagt, forbud mod anvendelse af landbrugsjord for at forhindre vandring af vildsvin samt oprettelse af såkaldte jagtkorridorer.

I forhold til de økonomiske påvirkninger af smitteudbruddet har myndighederne allerede understreget, at der vil blive benyttet de såkaldte regionsforanstaltninger, som er anerkendt inden for EU. Dette betyder, at handlen med grise kun suspenderes for de virksomheder, der befinder sig inden for den begrænsningszone, der skal defineres af Brandenburg.

Kort over ASF-ramt område i Tyskland

Slutteligt har de tyske myndigheder oplyst, at der allerede er etableret kontakt til de vigtigste eksportdestinationer for tysk svinekød (Kina) for at opnå en accept af de såkaldte regionsforanstaltninger.

Hvad kan vi forvente fremadrettet?

Efter vores vurdering vil vi i de kommende uger og måneder kunne forvente, at der er en særdeles øget risiko for, at der blive konstateret flere smitteudbrud i Tyskland. Status er, at der indtil nu i 2020 er konstateret 753 tilfælde af ASF hos husdyrsgrise. Langt størstedelen af disse (603) er blevet bekræftet i Rumænien, som således forsætter den kedelig udvikling fra 2019.

Desuden er der konstateret hele 8.343 nye udbrud af ASF hos vildsvin på blot de første otte måneder af 2020. Hvis denne udvikling forsætter igennem hele 2020, vil det totale antal konstaterede ASF ved vildsvin nå over 12.000 udbrud. Dette vil i givet fald være tæt på en fordobling af udbruddene i 2019, som endte på 6.396 tilfælde. Ungarn og Polen står for størstedelen af smitteudbruddene med hhv. 3.455 og 3.152 konstateret tilfælde.

Netop Polens store andel af de konstaterede smitteudbrud bekymrer os, og Polen har da også på nuværende tidspunkt allerede 684 flere smittetilfælde end i hele 2019. Samtidig er flere af de konstaterede smittetilfælde i Polen så tæt på den tyske grænse, at ASF praktisk talt har været i Tyskland.

Med en øget indsats fra de tyske myndigheder for at opspore ASF i landet må det forventes, at der kommer flere konstateret tilfælde. En øget indsats omkring opsporing vil typisk betyde øget kendskab til smitte.

Hvad skal du gøre?

I vores optik handler det om at få gjort din landbrugsvirksomhed så konkurrencedygtig som overhovedet muligt, da både Kinas svinebestand er kraftigt stigende samtidig med, at Tyskland må formodes at få flere smittetilfælde.

I den forbindelse tilbyder vi at foretage en stresstest af din landbrugsvirksomhed, hvor vi kan trykteste din virksomheds indtjeningsevne i givne opstillede stressscenarier.

Analysen vil således give dig klare indikationer om bl.a.:

  • Hvor robust er din indtjeningsevne, når vi korrigerer for konjunkturgevinster?
  • Hvor robust er din indtjeningsevne baseret på forskellige stressscenarier?
  • Hvor kan du optimere din indtjening for at kunne imødekomme dit afkastkrav?
  • Betaler du den “rigtige” rente- og bidragssats?
  • Er der mulighed for tillægsbelåning i realkredit?

Samt flere andre analyseresultater til gavn for optimering af din indtjeningsevne.

Udarbejdelsen af analysen er gratis for kunder med enten et Guld- eller Premium-abonnement.

For kunder med et Basis-abonnement koster analysen 5.000 kr.

Dette blogindlæg er et uddrag af vores nyhedsbrev fra uge 37.

Vores nyhedsbreve udsendes 1 gang ugentligt og indeholder værdifuld markedsopdatering for din virksomhed.

Har du brug for proaktiv sparring i en travl hverdag, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak om dine muligheder på telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.