Skip to main content

Jens Bigum er en driftig forretningsmand med mange jern i ilden. Hans primære fokusområde er at drive Højagergaard med en årlig produktion på 260 malkekøer, 250 kvier, 1.300 slagtekalve og 722 ha dyrket jord. Derudover er han medejer af Vesthimmerland Biogas A/S, og han arbejder også som vurderingsmand for DLR.

I dette blogindlæg deler Jens Bigum ud af sine egne erfaringer og tanker om både ESG og fremtiden.

De mange kasketter og trangen til konstant udvikling, giver løbende Jens Bigum stof til eftertanke i f.t. de muligheder, der kan være med til udvikle og øge konkurrencekraften i dansk landbrug. En udvikling han gerne gør sit til at være en del af – og også skubbe til. Her ser han at en øget kommunikationsindsats sammen med et øget fokus på de 3 ESG-ben kan blive et stærkt konkurrenceparameter, hvis det bliver gjort rigtigt. Ifølge Jens er Dansk Landbrug lige nu foran mange af de udenlandske kollegaer. Men i takt med at kravene til bæredygtig forretningsdrift øges over en bred kam i hele verden, er dansk landbrug nødt til at flytte sig allerede nu, for at bevare sit forspring.

Er startet ud med at tage sin egen medicin

De nye lovkrav til dokumentation af de bæredygtige indsatser, som bankerne fra 1. januar 2022 bliver mødt med fra EU og Finanstilsynet, mærker han allerede, når han er ude som vurderingsmand for DLR. Ifølge Jens Bigum gør dansk landbrug det faktisk rigtig godt. Derfor har han haft et ønske om at få udarbejdet sin egen ESG Værdi Analyse for Højagergaard – både for at komme på forkant i sin egen virksomhed, men også for bedre at kunne tage snakken med sine kunder om, hvorfor ESG er et vigtigt fokusområde, samt hvordan indsatserne kan bidrage til en øget bundlinje.

Analysen er udarbejdet i samarbejde med Strategisk Projektleder, Helle Pasgaard fra Eskerod & Skovbøll. Her fortæller han:

Det var en rigtig god snak og en meget spændende og lærerig proces, hvor vi kom i dybden med vores bæredygtige indsatser indenfor både det miljømæssige, sociale og økonomiske aspekt. Faktisk var jeg imponeret over det færdige resultat, som var tilpasset lige præcist til min virksomhed og som samtidig også var hængt op på FN’s 17 Verdensmål.
Det at gå i dybden med indsatsområderne viste, at vi faktisk allerede gør mange af de rigtige ting – og at det faktisk betyder noget i en ESG sammenhæng. Men jeg blev også udfordret, for rapporten viste også, hvor vi kan forbedre os. Det tænker jeg kun er sundt, for det danner grobund for den videre udvikling af min forretning.

Jens BigumHøjagergaard

Målet for Jens er at skabe harmoni mellem jord, dyr og mennesker

Den overordnede vision for driften af Højagergaard er, at det skal ske i harmoni og med respekt for både jord, dyr og mennesker. En filosofi som også skinner igennem i den udarbejdede ESG Værdi Analyse. Det er en vision, der er bygget op igennem generationer, og som bl.a. har gjort, at flere medarbejdere har været ansat i over 30 år. Det betyder noget, for stabiliteten i den daglige drift, for det koster både penge og tabt effektivitet, hver gang en ny medarbejder skal læres op. Med andre ord er der god forretning i at tilbyde sine medarbejdere ordnede arbejdsforhold – og samtidig vægter det højt i den sociale del af ESG Værdi Analysen.

En indsats påvirker ofte flere ben i ESG-analysen. F.eks. kan der være både en miljømæssig og økonomisk gevinst i sigte, hvis man genanvender vandet fra mælkekølingen til drikkevand, som vi har gjort. Det samme gælder, hvis man optimerer sit kørselsbehov, så maskinparkens kapacitet udnyttes optimalt i markdriften. Vi har f.eks. opdelt markerne i felter på 50 ha. Det er det, der lige præcis passer til vores maskiner, fortæller Jens.

Jens BigumHøjagergaard

Han kan godt forstå, hvis arbejdet med ESG lige nu kan virke uoverskueligt for mange landmænd – hertil er det hele meget nyt endnu. Men han er ikke i tvivl om, at dansk landbrug kommer til at stå dårligt i fremtiden, hvis ESG ikke er et område man forholder sig til og udvikler sit landbrug efter. Her spiller både dokumentation og kommunikation en vigtig rolle.

Hans anbefaling er derfor bare at springe ud i det og komme i gang – gerne med hjælp fra en ekstern rådgiver, hvis det gør det mere overskueligt at tage de første skridt.

Dem der kommer først i gang, står stærkest, fordi man når at gøre sig nogle erfaringer, som vil give et forspring. Jeg forudser, at der over de næste 2 – 5 år kommer til at ske en kæmpe udvikling på området. En del af snakken med Helle fra Eskerod og Skovbøll gik derfor også på, at det var vigtigt at gå strategisk til værks med ESG arbejdet.

En strategisk tilgang kan hjælpe med at gøre ESG mere konkret. Når der sættes langsigtede mål, bliver det muligt hele tiden at træffe beslutninger ud fra de overordnede målsætninger, og man er aldrig i tvivl om, hvad der skal være fokus på, når der skal træffes beslutninger om dette og hint. Det giver rigtig god mening, set med mine øjne, for på den måde bliver min ESG Værdi Analyse et værktøj, som jeg kan bruge aktivt i udviklingen af min forretning. Det giver mig også grundlaget til at kunne kommunikere mine indsatser til omverden samt involvere mine medarbejdere i hele processen, slutter Jens.

Jens BigumHøjagergaard

Vil du gerne høre mere om, hvad en ESG Værdi Analyse kan gøre for din virksomhed, kan du kontakte Eskerod & Skovbøll på 73 70 75 05 eller ved at udfylde denne kontaktformular.