Skip to main content

Her får du de vigtigste konklusioner fra de amerikanske areal- og lagerrapporter pr. 30. juni 2022

Afgrødepriserne var faldende forud for USDA’s to rapporter, der giver en status på hhv nuværende lagerbeholdninger og de faktisk tilsåede arealer i USA. Rapporterne var ventet med ekstra stor spænding på udgivelsesdagen den 30. juni 2022 – fordi vi ser ind i en høstsæson, hvor intet er, som det plejer.

Rapporterne byder da tilsammen også på overraskelser – positive såvel som negative. F.eks. viser arealrapporten, at det også i år er majs, der vinder kampen om pladsen.

Nedenfor finder du de vigtigste konklusioner, som vi mener vil få indflydelse på de kommende WASDE-rapporter:

De faktiske tal viser, at arealet med majs er 170.000 ha større end analytikernes forventninger tilbage i marts måned. Dog er det faktisk tilsåede areal stadig 1,4 mio. ha lavere end i 2021 – dvs. der er tale om et væsentligt fald i majsarealet i f.t. sidste år. Det større tilsåede areal i år – i f.t. forventningerne – gør, at vi kan forvente en opjustering af årets produktion med ca. 1,88 mio. tons.

Ser vi på den resterende lagerbeholdning fra sidste høst, viser lagerrapporten, at majslageret er 6 % højere end på samme tid sidste år. Denne forskydning var forventet og får derfor ikke nogen større betydning.

I marts var forventningerne, at arealet med sojabønner i år blev højere end arealet med majs. Juni måneds rapport viser imidlertid, at majs igen i år er den største afgrøde. Det høje omkostningsniveau til gødning har altså ikke fået helt så store konsekvenser for arealerne som forventet. Det dyrkede areal med soja er derfor 900.000 mio ha lavere end forventningerne i marts måned – men stadig 450.000 ha større end i 2021.

Ser vi på den resterende lagerbeholdning fra sidste års høst, viser lagerrapporten, at lageret af soja er 26 % højere end på samme tid sidste år. Selvom forskydningen er høj, var den ventet – og derfor uden større betydning i det store billede.

Det amerikanske hvede-areal er 100.000 ha større end analytikernes forventningerne forud for arealrapporten – men kun 100.000 ha lavere end forventningerne i den arealrapport, der udkom tilbage i marts måned. Det våde vejr i de nordlige stater har altså ikke ramt arealet med vårhvede så hårdt som frygtet. Hvedearealet stiger således med 1% i forhold til sidste år. Det ændrer dog ikke på, at hvedearealet i år er det 4. laveste areal i historien. USDA tager i rapporten forbehold for såningen i Minnesota, North Dakota og South Dakota, da såningen endnu ikke var færdig, da rapporten blev udarbejdet.

Ser vi på den resterende lagerbeholdning af hvede i f.t. samme tidspunkt sidste år, er beholdningen øget med hele 22 %. Men også her var forhøjelsen ventet og derfor uden den store betydning.

Konklusion:

Der er lagt op til, at de kommende høstudbytter for både majs og soja bliver større end forventet – modsat hvede, som forventes at blive 315.000 tons mindre end de forventninger, der blev offentliggjort i den seneste WASDA-rapport.

Den største overraskelse i arealrapporten var det faktisk tilsåede sojaareal. Forudsat USDA fastholder udbytterne fra seneste WASDE-rapport, kan vi forvente en nedjustering på 3,7 mio. ts. sojabønner i WASDE-rapporten, der udkommer den 12. juli.

Nedjusteringen betyder, at vi kan forvente, at de globale slutlagere af sojabønner i år bliver øget med 10,6 mio. ts. til 96,8 mio. ts. i forhold til 2021/22. Så på trods af et faldende areal med sojabønner er der stadigvæk udsigt til en øget sojaproduktion. Vi anbefaler derfor fortsat at afvente køb af sojaskrå til det amerikanske høstpres for alvor går i gang – betinget af, at den gode vækstsæson i USA fortsætter, og produktionen ikke bliver ramt af tørke.

Dette blogindlæg er et udsnit af det nyhedsbrev, vi udsendte til vores kunder den 30. juni – samme dag som areal- og lagerrapporterne udkom.

Skal vi også hjælpe dig?

Ingen landbrugsvirksomheder er ens. Når vi hjælper vores kunder med at disponere råvarer, er det derfor altid med udgangspunkt i den enkelte kundes behov og risikoprofil. Vores proaktive tilgang til både analysering og disponering i råvaremarkedet hjælper med at sikre en forbedret bundlinje hos vores kunder. Skal vi også hjælpe dig? – så tøv ikke med at kontakte os.